لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۵۰ بازدید ۰ دیدگاه

مجازات جرم تخریب

مجازات جرم تخریب

مقدمه

جرم تخریب جنگل از انواع جرم تخریب ست.

جرم تخریب در مواردی می تواند علیه امنیت و آسایش عمومی باشد؛ مانند اتش زدن اموال عمومی، هم چنین این جرم جلوه های مدرن تری هم دارد مانند تخریب رایانه ای.

تخریب جنگل و مراتع پیامدهای ناگواری دارد، یکی از این پیامدها امکان ایراد خسارت سیل در این نواحی است.

سیل در گلستان و سیل در شیراز و خوزستان و… و از بین رفتن خانه ها و قربانی شدن انسان ها همگی از تبعات از بین بردن و تخریب درختان است.

ساختن ویلا و خانه ها در مسیل ها نیز اعمال پرخطر است. علل تخریب جنگل ها و مراتع متفاوت است؛ مثلا به علت احداث جاده و خیابان یا به علت احتیاج مردم به منابع چوبی و کاغذی و یا حتی چرای بی رویه دام ها و دیگر مسایل.

البته تمامی این دلایل نمی تواند جرم محسوب شود؛ مجازات تخریب جنگل و مراتع در قانون مجازات اسلامی تحت شرایط خاصی بیان شده است.

قانونگذار ایران در مواردی به حمایت از جنگل ها درختان و مراتع پرداخته و تخریب کنندگان آنها را قابل مجازات دانسته است از جمله ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات بیان می دارد:

هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عمدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن انها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب می باشد؛ زیرا یک جرم علیه اموال نبوده بلکه یک جرم علیه آسایش عمومی است که هدف از پیش بینی آن همانطور که در ماده ۱ تصریح شده است حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان می باشد.

از این رو در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به جرم موضوع ماده ۶۸۶ برخلاف جرایم موضوع مواد ۶۸۵ و ۶۸۴ به عنوان یک جرم با ماهیت خصوصی و قابل گذشت اشاره ای نشده است.

در ضمن تخریب درخت بنا بر تصریح مواد فوق اعم از این است که مستقیما قطع شده یا اینکه به طرقی مثل ریختن مواد شیمیایی و یا نفتی در پای درخت موجبات ازبین رفتن آن فراهم آید، اعم از اینکه درخت مثمر باشد یا غیر مثمر لیکن قطع شاخ و برگ درختان را نمی توان به منزله قطع درخت و مشمول ماده دانست.

در ضمن بعید نیست ترک فعل عمدی مثلا آب ندادن به درختان باغ از سوی مالک را هم بتوان به معنی فراهم اوردن موجبات از بین رفتن درختان و در نتیجه مشمول ماده دانست.

در مورد جنگل ها و مراتع احکام و مقررات خاصی در قوانین مربوطه وجود دارد.

در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱ آن قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب سال ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن و برخی از قوانین دیگر مقرراتی در یان زمینه یافت می شود.

در این قوانین ارتکاب برخی از اعمال جرم و قابل مجازات دانسته شده است.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.