لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۲۹ بازدید ۰ دیدگاه

نحوه صدور مجوز قانونی برای احداث گلخانه سبزی و صیفی و گیاهان زینتی چگونه است؟

نحوه صدور مجوز قانونی برای احداث گلخانه سبزی و صیفی و گیاهان زینتی چگونه است؟
ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه تاسیس گلخانه های گل و گیاهان زینتی

 • درخواست کتبی متقاضی
 • اصل فرم خلاصه طرح احداث گلخانه که به دقت و کامل با توجه به راهنمای تکمیل فرم طرح گلخانه، کامل امضاء شده و به تایید کارشناس باغبانی شهرستان رسیده باشد.
 • تصویر مدارک مالکیت زمین که باید یکی از موارد زیر باشد:
 1. تصویر سند رسمی که بنام متقاضی باشد و یا قولنامه محضری و یا عادی که در قولنامه عادی می بایستی مساحت زمین به صورت مترمربع مشخص شده باشد و امضای خریدار و فروشنده در ذیل آن درج و نهایتا توسط شورای اسلامی محل مهر و امضاء و تایید گردد.
 2. اجاره نامه حتی الامکان بصورت محضری باشد و در اجاره نامه عادی می بایستی مشخصات کامل مستاجر و مؤجر ذکر و مساحت زمین به متر مربع مشخص و حداقل زمان اجاره می بایستی ۵ سال تمام باشد و در ذیل آن امضای مستاجر و مؤجر درج و شورای اسلامی محل نیز آن را با مهر و امضاء تایید نماید.

ضمنا تصویر سند و یا قولنامه مالک زمین باید پیوست اجاره نامه باشد و در زمینهای اجاره ای امکان هیچگونه ساخت و سازی توسط مستآجر وجود ندارد.

تذکر: زمینهای اجاره ای باید حتی الامکان دارای سند رسمی باشد.

 • تصویر مدارک مربوط به نحوه تامین آب مورد نیاز طرح که باید یکی از موارد زیر باشد:
 • چاه: تصویر پروانه بهره برداری چاه که توسط کارشناس شهرستان تایید و میزان حق آبه بصورت گردش ساعت در روز در آن به همراه مشخصات کامل متقاضی در ذیل آن درج و به تایید شورای اسلامی محل رسیده باشد؛ چنانچه پروانه بنام خود متقاضی باشد، لزومی به تایید شورای اسلامی محل نمی باشد.

تذکر ۱: اعتبار پروانه چاه به روز باشد.

تذکر ۲: چنانچه میزان حق آبه در قولنامه زمین مشخص شده باشد نام صاحب پروانه و شماره آن در قولنامه درج و تصویر پروانه چاه پیوست شود.

 • قنات یا چشمه: ارائه گواهی میزان حق آبه که به تایید شورای اسلامی محل رسیده باشد.
 • کانال یا رودخانه: ارائه مدرک اجازه برداشت آب از کانال یا رودخانه از مراجع ذیربط

تذکر: در مورد زمینهای اجاره ای میزان حق آبه نیز یا در اجاره نامه زمین و یا بصورت گواهی معتبر و مجزا ارائه و مدت آن با مدت اجاره زمین برابر باشد و مدرک مالکیت مؤجر نیز ارائه گردد.

 • نتیجه آزمون آب و خاک از شرکت های معتبر (نمونه برداری آب و خاک باید با نظارت کارشناس باغبانی شهرستان انجام و به آزمایشگاه ارسال گردد).
 • نقشه زمین و سازه گلخانه که در آن ارتفاع، عرض، و طول، ترکیب گلخانه و وضعیت هندسی، فیزیکی سازه به شرح زیر کاملا مشخص باشد:
 1. نمایی از بالا که موقعیت ستونهای گلخانه و فواصل آن را از یکدیگر مشخص می کند.
 2. نمایی از روبرو و کنار گلخانه که ارتفاع پایه و کمان ها را مشخص می کند حداقل ارتفاع از زمین تا اوج کمان باید ۵ متر باشد.
 3. نمایی از موقعیت کل زمین که جهت شمال در آن مشخص و محل احداث گلخانه ها، انبار، اطاق کارگری، استخر، ساختمانها و تاسیسات و .... به همراه متراژ آن مشخص و طول و عرض کل زمین نیز در آن درج گردد.
 • کپی مدارک تحصیلی کارشناس ناظر گلخانه با تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برای افرادی که مالک گلخانه، خود کارشناس کشاورزی است ارائه مدرک تحصیلی خود کارشناس که به تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رسیده باشدارائه گردد.
 • تصویر شناسنامه متقاضی و یک قطعه عکس برای افراد حقیقی یا تصویر مدارک ثبت شرکت و آگهی تاسیس برای افراد حقوقی
 • اصل گزارش بازدید و اظهار نظر پیرامون اراضی مورد تقاضا (موضوع تبصره ۴ الحاقی اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی) که توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه تکمیل و امضاء شده باشد و کروکی دقیق محل با ابعاد مشخص و حدود اربعه با قید فاصله با جاده اصلی و فرعی و تاسیسات مجاور بانضمام نقشه ۱:۲۵۰۰۰ که موقعیت زمین مورد نظر در آن جانمایی شده باشد و به تایید کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط رسیده باشد.
 • تعهدنامه محضری مبنی بر حفظ کاربری اراضی و رعایت اصول و ضوابط احداث گلخانه
 • اصل فرم بازدید محل احداث گلخانه (جهت صدور پروانه تاسیس) که در حین بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح تکمیل شده باشد.

تذکر: در هنگام بازدید کارشناس شهرستان از موقعیت زمین، لزوم رعایت حریم جاده، خطوط انتقال برق، چاه ها، قنات ها، خطوط لوله گاز و آب و ... رعایت و در صورت لزوم از مراجع ذیربط استعلام گردد.

شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه های گل و گیاهان زینتی

 • کامل بودن کلیه مدارک مورد نیاز
 • حداقل سطح صدور پروانه تاسیس گلخانه گل و گیاهان زینتی ۳۰۰۰ متر مربع می باشد و برای سطح های کمتر از آن به هیچ عنوان پروانه تاسیس صادر نخواهد شد.
 • حداکثر ۸۰% مساحت زمین بعنوان سطح گلخانه در نظر گرفته می شود در نتیجه حداقل سطح زمین مورد عمل ۴۰۰۰ مترمربع می باشد که در آن ۳۰۰۰ مترمربع گلخانه احداث خواهد شد.
 • حداکثر EC آب مجاز برای گلخانه های گل رز، ژربرا، لیلیوم، آنتوریوم، آلسترومریا، و گیاهان آپارتمانی و گلهای مشابه ۱۰۰۰ میلی موس بر سانتی متر و برای گلخانه های گلهای فصلی نشایی، گـــل لیسیانتوس، آفتابگردان گلخانه ای و گلهای مشابه ۱۵۰۰ میلی موس بر سانتی متر می باشد.
 • زمین محل احداث گلخانه حتی الامکان باید به شبکه اصلی گاز و جاده های اصلی نزدیک باشد.
 • اعتبار پروانه تاسیس یکسال می باشد و پس از آن تا دو مرتبه هر بار به مدت ۶ ماه قابل تمدید است.

مراحل صدور پروانه تاسیس گلخانه های گل و گیاهان زینتی

 1. مراجعه متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط (واحد باغبانی) و ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز
 2. تکمیل فرم خلاصه طرح احداث گلخانه توسط متقاضی با راهنمایی کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط
 3. بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح و تکمیل فرم های بازدید محل احداث گلخانه و فرم بازدید و اظهار نظر موضوع تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی و پس از تایید، تکمیل پرونده متقاضی
 4. ارسال مدارک با نامه به مدیریت باغبانی سازمان از طریق پست (در صورتی که نامه و مدارک توسط متقاضی به سازمان ارسال گردد لازم است کلیه صفحات مدارک پیوست نامه توسط کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان امضاء و تایید گردد).
 5. بررسی و تایید مدارک توسط واحد صدور پروانه تاسیس مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی و تکمیل نهایی پرونده (در صورت لزوم، کارشناس باغبانی سازمان از محل اجرای طرح بازدید خواهد نمود).
 6. تکمیل و امضای فرم تعهدنامه توسط متقاضی
 7. ارسال مدارک طرحهای بالای سطح ۷۰۰۰ مترمربع در همه شهرستانها و کلیه سطوح در شهرستانهای اصفهان، برخوارومیمه، خمینی شهر، فلاورجان، لنجان و مبارکه به کمیسیون موضوع تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی جهت بررسی و تصویب سطوح مورد نیاز برای تغییر کاربری اراضی در طرح

مدارک مورد نیاز برای پروانه تولید و بهره برداری گلخانه های گل و گیاهان زینتی

 • درخواست کتبی متقاضی
 • اصل پروانه تاسیس گلخانه گل و گیاهان زینتی
 • فرم بازدید طرحهای گلخانه (مشخصات طرح گلخانه) که توسط کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط تکمیل و امضاء شده باشد.
 • فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس برای افراد حقیقی

شرایط صدور پروانه تولید و بهره برداری گلخانه های گل و گیاهان زینتی

 • کامل بودن کلیه مدارک مورد نیاز
 • گلخانه مورد نظر باید طبق اصول و ضوابط فنی احداث شده باشد و جنس سازه گلخانه باید فلزی، پلاستیکی یا فلزی، شیشه ای باشد.
 • حداقل سطح صدور پروانه تولید و بهره برداری ۳۰۰۰ مترمربع می باشد.
 • برای گلخانه های چوبی یا گلخانه های با سطح کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع (که امکان صدور پروانه تولید و بهره برداری برای آنها وجود ندارد) در صورت تایید مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و فراهم بودن دیگر شرایط تولید گلخانه ای گواهی تولید صادر خواهد شد (جهت گلخانه های چوبی و گلخانه های تولید گل نشایی و آپارتمانی فرم بازدید طرح باید توسط شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی استان اصفهان تکمیل و امضاء و مهر شده باشد).
 • ارائه اصل پروانه تاسیس گلخانه و برای گلخانه هایی که بدون پروانه تاسیس اقدام به احداث گلخانه شده است پس از تایید مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و فراهم بودن دیگر شرایط تولید، امکان صدور پروانه تولید و بهره برداری گلخانه وجود خواهد داشت.
 • اعتبار پروانه تولید و بهره برداری گلخانه های گل و گیاهان زینتی ۲ سال بوده و پس از آن تا دو مرتبه هر بار به مدت ۲ سال قابل تمدید است.

مراحل صدور پروانه تولید و بهره برداری گلخانه های گل و گیاهان زینتی

 1. مراجعه متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط (واحد باغبانی) و ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز
 2. ارائه اصل پروانه تاسیس گلخانه گل و گیاهان زینتی
 3. بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح و تکمیل فرم بازدید طرحهای گلخانه (مشخصات طرح) و در صورت تایید، تکمیل پرونده متقاضی .(جهت گلخانه های چوبی و گلخانه های تولید گل نشایی و آپارتمانی فرم بازدید طرح باید توسط شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی استان اصفهان تکمیل و امضاء و مهر شده باشد).
 4. ارسال مدارک همراه با نامه به مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی از طریق پست (در صورتی که نامه و مدارک توسط متقاضی به سازمان ارسال گردد لازم است کلیه صفحات مدارک پیوست نامه توسط کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان امضاء و تایید گردد).
 5. هماهنگی متقاضی با کارشناس مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی جهت بازدید از گلخانه
 6. پس از بازدید کارشناس استان از طرح و بررسی و تایید مدارک، تکمیل نهایی پرونده انجام می شود.
 7. در صورت تکمیل بودن مدارک و فراهم بودن همه شرایط، پروانه تولید و بهره برداری گلخانه های گل و گیاهان زینتی صادر خواهد شد.

چگونگی استفاده از تسهیلات بانکی برای احداث گلخانه

صدور پروانه تاسیس گلخانه هیچگونه تعهدی برای سازمان جهادکشاورزی از لحاظ پرداخت تسهیلات ایجاد نمی نماید ولی در صورت وجود اعتبار لازم متقاضیان از طریق مدیریت طرح وبرنامه سازمان به بانک عامل جهت دریافت وام معرفی میگردند که مهمترین شرط برای پرداخت تسهیلات تامین وثیقه های لازم برای ارائه به بانک می باشد که معمولا میزان وثیقه ۵/۱ برابر میزان تسهیلات پرداختی به اضافه سود و کارمزد آن می باشد که لازم است متقاضیان قبل از هر گونه اقدام جهت دریافت تسهیلات وثیقه های لازم را تامین نمایند

 

ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.