لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۶۰۴۵ بازدید ۰ دیدگاه

حبس تعزیری

حبس تعزیری
سها آگهی
مشاوره حقوقی با سها آگهی همیار ارشد بنیاد
۴.۹ بر اساس (۱۰۹) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شاید بارها این جمله را شنیدهایم که «قاضی، متهم را به چند سال حبس تعزیری محکوم کرد» اما به راستی منظور از حبس تعزیری چیست؟ چه ویژگیهایی دارد؟ و چه تفاوتی با دیگر حبسها دارد؟

برای یافتن پاسخ این پرسشها ابتدا باید با معنای مجازات و سپس تفاوت مجازاتهای تعزیری و غیرتعزیری آشنا شویم و پس از آن به حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری و انواع آن بپردازیم؛ پس با سایت بنیاد وکلا همراه باشید.

حبس تعزیری چیست؟

حبس تعزیری یکی از مجازاتهای تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و تعیین میزان آن با قانونگذار است اما در هر صورت، میزان آن نباید از مجازاتهای حدی بیشتر باشد.

در میان مجازاتهای حدی فقط یک نوع حبس وجود دارد که عبارت است از حبس ابد؛ برای نمونه یکی از مجازاتهای جرم محاربه، حبس ابد است؛ یعنی افرادی که با در دست گرفتن سلاح و با قصد ایجاد ترس و وحشت در میان مردم امنیت جامعه را برهم میریزند، مرتکب جرم محاربه شده اند و طبق قانون، قاضی میتواند آنها را به حبس ابد محکوم کند.

بر این اساس میزان حبس تعزیری باید کمتر از حبس ابد باشد و حبس ابد نمیتواند به عنوان حبس تعزیری درنظر گرفته شود؛ برای مثال طبق مادهی ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هرگاه راننده در اثر بیاحتیاطی موجب قتل غیرعمدیِ فرد دیگری شود، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشود.

در این مورد که حبس از انواع حبسهای تعزیری است، قاضی میتواند فرد را یا به شش ماه حبس، یا سه سال حبس یا برای مدتی میان این دو مثلا دو سال محکوم کند اما نمیتواند او را به بیش از سه سال یا کمتر از شش ماه حبس محکوم کند.

آثار و مزایی حبس تعزیری

پس از آشنایی اجمالی با حبس تعزیری و اکتفا کردن به این نکته که «هر حبسی غیر از حبس ابد، حبس تعزیری است»، باید به این موضوع مهم پرداخت که تعزیری بودن حبس چه آثاری دارد؟

حبس تعزیری به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری همهی احکام این قسم مجازاتها را دارد. در اینجا به سه اثر مهم تعزیری بودن حبس اشاره خواهیم کرد.

تعویق صدور حکم به چه معناست؟

طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی که حبس، تعزیری بوده و میزان آن دو سال یا کمتر از دو سال باشد با وجود برخی شرایط، قاضی میتواند برای مدت ۶ ماه تا ۲ سال صدور حکم را به تعویق بیندازد و در این مدت، به جای زندانی کردن فرد برای وی اموری همچون انجام فعالیتهای حرفهای خاص تعیین کند و پس از سپری شدن مدت مقرر و براساس پایبندی فرد مجرم به دستورات دادگاه، برای فرد حکم صادر کند که در این صورت اگر فرد به تمامیِ دستورات دادگاه در این مدت عمل کرده باشد، امکان این را دارد که از همهی مجازات حبس به طور کلی معاف شود. در این حالت حبس این فرد حبس تعزیری است و با توجه به اینکه صدور حکم حبس وی به تعویق افتاده است، به این نوع از حبس تعزیری، «حبس تعویقی» گفته میشود.

چه زمانی مجازات تعلیق میشود؟

طبق مادهی ۴۱ قانون مجازات اسلامی در برخی از جرایم در صورتی که مجازات تعیین شده برای یک جرم، حبس تعزیری بوده و میزان آن ۱۵ سال یا کمتر از ۱۵ سال باشد، قاضی میتواند پس از صدور حکم و در صورت وجود شرایطی که قانونگذار تعیین کرده است، اجرای تمام حبس یا قسمتی از آن را برای مدت یک تا پنج سال معلق نماید.

پس از تعلیق اجرای حبس تعزیری، فرد مجرم به جای زندانی شدن، آزاد میشود و اگر در مدت تعلیق اجرای حبس مرتکب جرم دیگری نشود، این محکومیت از پیشینهی کیفری فرد پاک میشود. در این حالت به این نوع حبس تعزیری، «حبس تعلیقی» گفته میشود.

مجازاتهای جایگزین حبس چه زمانی اعمال میشود؟

به موجب مادهی ۶۴ قانون مجازات اسلامی افرادی که در جرایم عمدی به یک سال یا کمتر از یک سال حبس تعزیری محکوم میشوند، به مجازاتهای جایگزین از قبیل جزای نقدی و انجام خدمات عمومی رایگان محکوم میشوند. این جایگزینهای حبس صرفا در مورد حبس تعزیری اعمال میشوند.

مجازات هایی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که در این قسمت برایتان توضیح میدهیم.

مجازات حد

حد به مجازاتهایی از قبیل شلاق، حبس ابد، اعدام، سنگسار و تبعید گفته میشود که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده است؛ برای مثال استعمال مشروبات الکلی (شُرب خَمر) جرمی است که دارای مجازات از نوع حد یعنی هشتاد ضربه شلاق است.

علاوه بر اینکه میزان و نوع مجازات حدی در شرع مشخص شده است، موجبات اِعمال این نوع مجازات نیز در شریعت اسلامی احصاء شده است؛ یعنی به طور مشخص تعیین شده است که فرد در صورت ارتکاب چه نوع رفتاری با این نوع مجازاتها روبهرو خواهد شد و نمیتوان جز برای آنچه که مشخص شده است، این مجازاتها را اعمال کرد.

مجازات قصاص

قصاص مجازاتی است که برای تعرض و آسیب عمدی یک انسان به جسم دیگران درنظر گرفته میشود و به موجب آن فردی که آسیب دیده است، به عنوان مجازات از فرد مجرم قصاص میگیرد؛ یعنی عین همان آسیب را به طرف مقابل وارد میکند.

مهمترین تعرض عمدی به جسم دیگران که موجب قصاص مجرم میشود، قتل است.

قصاص به عنوان یک مجازات، حقِ مجنیعلیه (فرد صدمهدیده) است؛ یعنی برای نمونه اگر فردی به صورت عمدی اعضای بدن فرد دیگر را قطع کند، فردی که عضوی از اعضای بدن وی قطع شده است، میتواند در قبال دریافت دیه از حق خود در خصوص قطع عضو مجرم بگذرد و گذشت کند.

مجازات حد

پرداخت دیه مجازاتی است که برای تعرض و آسیب غیرعمدی یک انسان به جسم دیگران درنظر گرفته میشود؛ یعنی اگر فردی به صورت غیرعمدی به جسم انسان دیگر صدمهای وارد کند باید دیه ی آن صدمه و آسیب را که در قانون مشخص شده است، به فرد آسیب دیده بپردازد. برای مثال اگر در حین رانندگی، فردی با انسان دیگر برخورد کند و به وی صدمه بزند، راننده باید دیهی مقتول را بپردازد.

مجازات تعزیر

تعزیر به مجازاتهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق گفته میشود که میزان و نوع آن در شرع مشخص نشده است بلکه حاکم (یعنی قانونگذار) حسب مورد نوع و میزان آن را تعیین میکند. یک نکته مهم در خصوص این نوع مجازات آن است که میزان مجازات تعزیری نمیتواند از مجازاتهای حدی بیشتر باشد.

حبس تعلیقی چیست؟

طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم میتواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که بهآن حبس تعلیقی گفته میشود.

طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که به عنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر اینصورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد.

سها آگهی
مشاوره حقوقی با سها آگهی همیار ارشد بنیاد
۴.۹ بر اساس (۱۰۹) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ