لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۱ بازدید ۰ دیدگاه

مهریه و نحوه وصول آن

مهریه و نحوه وصول آن

مهریه یکی از حقوق  مالی زوجه (زن) است که به موجب وقوع عقد ازدواج به زن تعلق میگیرد .و زن مالک مهریه می شود و میتواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید.

ماده 1082 قانون مدنی : به مجرد عقد ،زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره ماده : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجه در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

فرمول محاسبه مهریه (وجه رایج)

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر.

نکته :اگر زوج فوت کند صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه می شود، ثانیا ملاک، نرخ روز پرداخت مهریه توسط شوهر است و نه تاریخ اقامه دعوی و تقدیم دادخواست.

امتناع از انجام وظایف در مقابل شوهر

بموجب ماده 1085 قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

یعنی امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی که به آن «حق حبس»می گویند در نظر فقها و حقوقدانان این حق ناشی از قواعد کلی و عمومی عدل و انصاف است که در عقد نکاح نیز جاری می دانند و با این حق حبس  زوجه (زن)مجاز است تا گرفتن مهر خود ازانجام تمام وظایف زندگی مشترک مانند سکونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید.

برای اینکه زوجه بتواند از این حق حبس استفاده نماید شروطی لازم الاجرا است که ماده 1085 ق.م اشاره گردیده است.

مهر باید حال باشد

بموجب ماده 1083 قانون مدنی : مهریه می تواند حال یا مدت دار باشد ، در صورتی که مهر مدت دار باشد زوجه زمانی حق مطالبه را دارد که زمان آن سپری شده باشد به تبع آن زوج تا رسیدن آن زمان میتواند از زوجه طلب انجام وظایف زناشویی را بخواهد که  باعث از بین رفتن حق حبس زوجه  خواهد شد ،بموجب ماده 1086 قانون مدنی ((اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد))

اما زمانی که مهر وعده دار نباشد  به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود، چنانچه مهر عین معلوم باشد می تواند در آن هر نوع تصرف مالکانه ای بنماید و اگر مهر وجه یا مسلوک باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تاءدیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

نکته :حتی در صورت استفاده از حق حبس زن  ناشزه نیز محسوب نمیگردد و مستحق دریافت نفقه نیز می باشد و درصورت خودداری زوج از پرداخت نفقه زوجه حق شکایت کیفری بموجب ماده 642 قانون محازات اسلامی را دارد ((هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید).

نکته :حتی در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند، یعنی تا زمانی که تمامی مهریه تا زمان اتمام پرداخت نشده باشد زن می تواند از تمکین شوهر خودداری نماید.

انواع رایج مهریه در ایران

مهر المسمی : مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است. مهریه المسمی از رایج ترین انواع مهریه در ایران است. چنین مهریه ای به هنگام عقد ازدواج با رضایت و توافق مرد و زن تعیین می گردد. هم چنین مهریه المسمی برای زنان می تواند خانه، ماشین، طلا و یا پول باشد اما بایستی به طور مشخصی تعیین گردد.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه(زن) به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م) این نوع مهریه طبق عرف و رسوم جامعه و بر اساس ویژگی های زن مثل سن، زیبایی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و اجتماعی او تعیین می گردد. به این صورت که با بررسی مهریه زنان دیگر جامعه از نظر شرایط یکسان برای دختر خود مهریه تعیین می کنند.

مهر السنه: مقدار آن ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.( اساس روایات تاریخی مهریه حضرت فاطمه زهرا (س) از پانصد درهم بیش تر و از چهارصد درهم کم تر نبوده است.  به همین دلیل این مقدار مهر از طرف حضرت محمد(ص) برای تمامی زنان و دخترهایش تعیین شده و نامش مهر السنه است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.( نوع مهریه بر اساس وضعیت اقتصادی مرد تعیین می گردد. از شرایط تعلق چنین مهریه ای به زنان این است که مهریه در زمان عقد تعیین نگردیده باشد و شوهر وی بخواهد پیش از وقوع رابطه زناشویی همسرش را طلاق دهد.)

نحوه مطالبه مهریه به دوصورت امکانپذیر است

  1. از طریق دادگاه : زوجه  یا وکیل وی ابتدا با در دست داشتن مدارک شناسایی همانند شناسنامه و کارت ملی و سند ازدواج و در صورت امکان کپی مدارک زوج به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی و دفتر خدمات ،دادخواست وی ثبت و به مراجع صلاحیت دار قضایی ارسال می گردد
  2. از طریق اجرای ثبت : زوجه یا وکیل وی با در دست داشتن مدارک شناسایی و اصل سند ازدواج به هامان دفترخانه ای که عقد نکاح در آنجا ثبت گردیده مراجعه می نمایدو تقاضای صدور اجراییه در خصوص تمام یا قسمتی از مهریه را مینمایدو دفترخانه اقدام به صدور برگه اجراییه و ثبت در سند ازدواج مینماید.

نکته : ممکن است نشانی دفتر خانه عوض شده باشد و یا اصلا شما فراموش کرده باشید که دفتر ازدواج مورد نظر کجا بوده است و یا حتی سردفتر ازدواج فوت کرده باشد. در این موارد به کانون سردفتران ازدواج و طلاق یا اداره ثبت شهر مورد نظر برای پیدا کردن نشانی جدید و یا کفیل دفترخانه مراجعه نماید.

نکته : مطالبه مهریه یا همان اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو صورت مطلوب است اول آنکه زوج را ممنوع الخروج کنید و دوم زوج اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.