لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در نظام ازادی مشروط شیوه عمل سیستم دادرسی در قالب اصلاح مجرم قابل تعریف است هدف از نظام ازادی مشروط این است که به فردی که مرتکب جرم شده است، فرصت دیگری برای باز اجتماعی شدن و اصلاح کنش خود داده شود، به این شرط که اگر در مدت ازادی مشروط مرتکب جرمی شود، علاوه بر باقیمانده مجازات جرم سابق مجازات حرم فعلی نبز در مورد وی اجرا شود.

انچه نظام ازادی مشروط را از سایر نهادهای ارفاقی متمایز میکند، گستره اعمال این نهاد ارفاقی است.

نظام ازادی مشروط نسبت به تمام درجات مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است و در اینمورد به هیچیک از درجات مجازاتها محدود نشده است و حتی جرایم موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ماننده جرایم امنیتی جرایم سازمان یافته و سرقت مسلحانه ادم ربایی و اسید پاشی و قدرت نمایی با اسلحه سرد و گرم و جرایم علیه عفت عمومی قاچاق انسان و قاچاق عمده مواد مخدر و.... که بدلیل تاثیر زیاد این جرایم بر امنیت و نظم عمومی از اغلب نهادهای ارفاقی منع شده اند، میتوانند از نظام ازادی مشروط استفاده نمایند.

البته براساس تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در جرایم مواد مخدر اعمال نظام ازادی مشروط قدری محدود شده است، به این شکل که اگر مجازات جرم موادمخدری بیش از پنج سال باشد و قاضی مرتکب را به حداقل مجازات محکوم کند امکان اعمال نظام نیمه ازادی منتفی است، اما در همبن حالت اگر مرتکب به بیشتر از حداقل مجازات محکوم شود امکان استفاده از نظام ازادی مشروط میسر است.

سایت بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

همچنین در مواردی که مجارات جرم مواد مخدری ۵ سال یا کمتر است، در هرحال اعمال نظام ارادی مشروط مانعی نخواهد داشت.

در رابطه با نحوه اعمال نظام ازادی مشروط بسته به مدت مجارات مندرج در حکم شیوه عمل متفاوت است و مدت مجازات قضایی در اینمورد تعیین کننده و موثر در موضوع خواهد بود، در مجازاتهایی که مدت ان حبس بیش از ده سال باشد، نظام ازادی مشروط زمانی قابل اعمال است که حداقل نصف مدت مجازات طی شده باشد.

در مواردی که مدت مجازات ۱۰ سال یا کمتر باشد برای اعمال نظام ازادی مشروط لازم است که حداقل یک سوم مدت مجازات مندرج در حکم سپری شده باشد.

در رابطه با نحوه عمل در مواردی که فرد محکوم به حبس ابد شده ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعیین تکلیف ننموده بود از طرفی باتوجه به اینکه حبس ابد حبس بیش از ده سال محسوب میشود، این معنا به ذهن متبادر میشد که در رابطه با جرایم حبس ابدی نیز نظام ازادی مشروط قابل اعمال است و از طرفی نیز چون حبس ابد مدت ندارد اعمال نظام ازادی مشروط بر مجازات حبس ابد عملا ممکن نبود؛ لذا دیوان عالی کشور در سال ۹۶ با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ امکان اعمال نظام ازادی مشروط بر مجازات حبس ابد را منتفی اعلام نمود.

البته با توجه به اینکه ملاک استفاده از نظام ازادی مشروط مجارات تعیبن شده در حکم است اگر مجازات حبس ابد تقلیل یابد ملاک عمل مجازات تقلیل یافته میباشد و براساس ان امکان اعمال نظام ازادی مشروط ممکن میشود.

برای استفاده از نظام ازادی مشروط داشتن سابقه محکومیت قبلی ملاک عمل نیست و حتی اگر فردی دارای محکومیتهای متعددی باشد میتواند از ازادی مشروط استفاده نماید اما سابقه استفاده از نظام ازادی مشروط ملاک عمل است واگر فردی سابقا از ازادی مشروط استفاده نموده باشد نمیتواند مجددا از نظام ازادی مشروط استفاده نماید.

در رابطه با نحوه تقاضای نظام ازادی مشروط در صورت احراز شرایط دادستان اختیار دارد از دادگاه صادر کننده تقاضای ازادی مشروط نماید ولی در صورت وجود شرایط قاضی اجرای احکام موظف و ملزم است که از دادگاه صادر کننده حکم قطعی در خواست ازادی مشروط نماید.

البته در هردو حالت یعنی در حالتی که دادستان تقاضا نموده ودر حالتی که قاضی اجرای احکام تقاضا نموده حتی در صورت وجود شرایط دادگاه صادر کننده حکم قطعی الزامی به صدور حکم ازادی مشروط ندارد و اعمال نظام ازادی مشروط از جانب دادگاه کاملا اختیاری است.

در رابطه با درخواست ازادی مشروط توسط محکوم باید متذکر شد که محکوم حق درخواست ازادی مشروط از دادگاه را ندارد ولی درخواست محکوم از قاضی اجرای احکام ایرادی ندارد.

مستنبط از ماده ۵۹ مجازات اسلامی مدت ازادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات است که البته این مدت نباید از ۱ سال کمتر یا از ۵ سال بیشتر باشد، در مواردی که مدت باقیمانده مجازات کمتر از یکسال است مدت ازادی مشروط معادل باقیمانده مدت مجازات است.

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است که دستورات و تدابیر ماده ۴۳ قانون مجارات که برای تعویق صدور حکم پیشبینی شده در رابطه با ازادی مشروط نیز بکار گرفته شود.

نکته پایانی در مورد نظام ازادی مشروط ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورهای دادگاه و همچنین ارتکاب جرم در مدت ازادی مشروط است که در ماده ۶۱ قانون مجارات اسلامی پبشبینی شده است که ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه بار اول اضافه شدن یک تا دو سال به مدت ازادی مشروط است، برخلاف نهاد تعویق و تعلیق که علاوه بر اضافه نمودن مدت به تعویق یا تعلیق اختیار لغو تعوبق یا تعلیق نیز ممکن بود، در ازادی مشروط در بار اول عدم تبعیت از دستورات دادگاه دادگاه فقط میتواند به مدت ازادی مشروط بیافزاید و نمیتواند ازادی مشروط را لغو نماید ولی عدم تبعیت از دستورات دادگاه برای بار دوم لغو ازادی مشروط را بهمراه خواهد داشت.

در رابطه با ارتکاب جرم درجه یک تا هفت نیز دادگاه ملزم به لغو حکم ازادی مشروط است و باید در صورت وجود شرایط براساس تکرار جرم برای محکوم مجارات تعیبن نماید.

جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.