اسناد رهنی

  • gI1zCpw0FTu0tCwx4kV1g2gGLsRjvV9RSG0T7el8

    شرایط فروش مال مرهونه

    عقد رهن، موجب خروج مال مرهونه از مالکیت راهن نمی شود فقط برای مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی…

دکمه بازگشت به بالا