شورای حل اختلاف

نحوه شکایت در شورای حل اختلاف

گاهی در شکایاتی که در شورای حل اختلاف بررسی می شوند حکمی به ضرر ما صادر می شود، این حکم قابلیت اعتراض را دارد و می توان به کمک وکیل متخصص شکایت از شورای حل اختلاف، دادخواست شکایت خود را نزد هیئت نظارت بر تخلفات شورای حل اختلاف برد.

پس وکیل شورای حل اختلاف متخصص نکات لازم را برای تنظیم این دادخواست به خوبی رعایت خواهد نمود.

نوشته های مشابه

تعریفی از شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف نهادی است که برای اولین بار در ۱۳۷۹ تاسیس شد.

هدف از تشکیل این نهاد این بوده که در روستا ها و ده های کوچک که قبلا و الان وجود دارد، باید یک مکان برای حل اختلافات خود داشته باشند؛ برای همین شورای حل اختلاف تشکیل شد تا به مسائل کوچک و اختلافات موجود در بین افراد روستا و ده رسیدگی کنند.

به این مکان دادگاه کوچک هم گفته می شود؛ چون بیشتر به عنوان واسطه گر و یا میانجی گر در بین مردم شناخته شده است.

دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف

این دعوی چنانچه به سایر مراجع قضایی مانند دادسرا و یا دادگاه برده شوند، دادگاه ها اشخاص مراجعه کننده را به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند.

دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا مبلغ دویست میلیون ریال:

 • تمامی دعاوی که مربوط به تخلیه مستاجر به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • اختلافاتی که بر سر ندادن اجاره بها ماهیانه بین مستاجر و موجر به وجود می آید.
 • صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
 • ادعای اعسار از پرداخت های محکوم به
 • تامین دلیل برای اختلاف های پر تکرار مانند مطالبه مهریه

نحوه شکایت در شورای حل اختلاف

اعضای شورای حل اختلاف باید چه ویژگی هایی را داشته باشند؟

 1. متدین به دین مبین اسلام
 2. تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران
 3. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
 4. حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
 5. عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
 6. حداقل سی‌سال سن تمام
 7. کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
 8. حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف

با توصیه وکیل آنلاین مواردی که شورای حل اختلاف می تواند حکم سازش را صادر نماید:

 • اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
 • اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
 • دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
 • دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
 • اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می ‌‏باشد.

و با شرح وکیل تلفنی مواردی که سبب شکایت از شورای حل اختلاف می شوند، عبارت اند از:

 1. اعمال و رفتاری که خلاف شئون شغلی باشد.
 2. رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف
 3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و یا انجام ندادن کارهای ارباب رجوع
 4. تبعیض قرار دادن در بین افرادی که اختلافات خود را برای این شورای می آورند.
 5. ترک خدمت و محل کار بدون مجوز رسمی و در ساعات اداری
 6. کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
 7. عدم رعایت حجاب اسلامی
 8. گرفتن و یا اخذ هر گونه پول یا مالی یا همان رشوه گرفتن
 9. معتاد و یا اعتیاد داشتن به مواد مخدر

مجازات ها در شورای حل اختلاف

مجازاتی که برای اعضای شورا در نظر گرفته می شود به این صورت است که پس از شکایت از شورای حل اختلاف، هیئت رسیدگی به شکایات شوراها ابتدا شورا را دعوت می نماید تا در محفل دادرسی حضور پیدا نماید و از خود دفاع کند.

پس از شنیدن دفاعیات، هیئت نظارت نسبت به مجرم بودن یا نبودن شورا رای خود را ابلاغ می نمایند، مجازاتی که برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته است به این صورت است که این رخ دادن جرم برای چندمین بار می باشد.

 1. اخطار کتبی بدون درج در پرونده در صورت عدم تکرار
 2. توبیخ کتبی با درج در پرونده در صورت تکرار عمل خلاف
 3. کسر پاداش تا یک سوم تا یک سال
 4. محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال
 5. محرومیت دائم شورا از شورای حل اختلاف

اگر قاضی شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شود، چنانچه قاضی شورای حل اختلاف در انجام وظایف خود کوتاهی نماید و یا اینکه کاری خلاف قوانین انجام دهد، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیات رسیدگی به تخلفات شورای اختلاف این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.

شکایت از شورای حل اختلاف تحت نظارت چه کسانی می باشد؟

طبق ماده ۳۴ هیات رسیدگی‏ کننده به تخلفات، اعضای شورا مرکب از یک‌ نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.

صلاحیت شورای حل اختلاف برای شکایت

اعضای شورای حل اختلاف توسط چه کسی تعیین می شود؟

رئیس شورای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امورات خود به یک نفر برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورای، و یک فردی دیگر برای انجام امور متصدی دفتری نیازمند می باشد که انتخاب این اعضا توسط رئیس شورای شهرستان و بخش از میان افراد واجد شرایط انتخاب و به رئیس کل دادگستری استان جهت بررسی صلاحیت فرستاده می شوند.

مطالبه چک از طریق شورای حل اختلاف

یکی از ارجاع های مالی که می توان به شورای حل اختلاف داشت، مطالبه چک های برگشت زده از طریق شورای حل اختلاف می باشد اما باید در نظر گرفت که مطالبه چک ها باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشند و تنظیم دادخواست باید به صورت کتبی یا شفاهی به شواری حل اختلاف داده شود.

وظیفه ی شورای حل اختلاف در نگهداری اموال

چنانچه شورای حل اختلاف به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون، ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حوزه فعالیت خـود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نماید.

در این مورد، هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد، می‌تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات لازم در خصوص این اموال با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

نحوه تشکیل جلسات در شورای حل اختلاف

جلسات شورای حل اختلاف با حضور تمام اعضای شورا تشکیل می شود و در صورت نبود شورا یا همان عضو اصلی شورا عضو بدل (فرد جانشین) جایگزین فرد غایب خواهد شد.

پروسه شکایت در شورای حل اختلاف

سازش در شورای حل اختلاف

از آنجایی که از شورای حل اختلاف به عنوان ریش سفید یاد می شود، بنابراین هر دعوی که به این مکان ابلاغ می شود شورا در جستجوی ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوی می باشد.

در خصوص این سازش، شورای باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • شورای در مورد سازش و صلح نیازمند به رعایت تشریفات دادرسی نمی باشد.
 • طرفین دعوی باید در محل شورا اقامت داشته باشند و یا اینکه در آن محل شاغل باشند.
 • شورای باید به گونه ی که خود لازم می داند طرفین دعوی را دعوت و اظهارات و مدافعات آن ها را گوش دهد.
 • شاکی باید شکایت خود را کتبا یا شفاهی به شورای حل اختلاف اعلام نماید.
 • اعضای شورا باید شرح شکایت را در پرونده متقاضیان ثبت نمایند.
 • و در آخر به دادخواست ذینفع دستور اجرای رای صادر می گردد.

نحوه تنظیم سازش نامه در شورای حل اختلاف

چنانچه طرفین دعوی در شورای حل اختلاف سازش نمایند، اظهارت گفته شده آن ها در صورت مجلس نوشته و به امضای اعضای شورای حل اختلاف و اصحاب دعوی می رسد، اگر اصحاب دعوی متعدد باشند تمام این اعضا باید این صورت مجلس را امضا نمایند و در آخر شورای حل اختلاف ختم جلسه را اعلام می نماید.

دریافت مشاوره حقوقی شورای حل اختلاف هم اکنون در بنیاد وکلا امکان پذیر می باشد.

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۵ رای

‫۹ دیدگاه ها

 1. شهرستان مبارکه درشصت کیلومتری استان اصفهان ودر مجاورت مجتمع عظیم فولاد مبارکه ودهها کارخانه صنعتی وتولیدی واقع گشته .حوزه قضایی شهرستان مبارکه متشکل از دوساختمان دادگستری ودادسرای عمومی وانقلاب می باشد که ریاست دادگستری را یکی از قضات جوان وبا تجربه قوه قضائیه جناب آقای فرزادحبیبی به عهده داشته ودادستانی شهرستان مبارکه بر عهده جناب آقای مصطفی کافی می باشد .دادگستری شهرستان مبارکه دارای قریب به سه شعبه دا دگاه عمومی بوده ودادسرای آن متشکل ازدوبازپرسی وچهار دادیاری وقریب به چهار شعبه دادسرا می باشد .دز شهرستان مبارکه قریب به هشت شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد که سه شعبه آن در شهرستان مبارکه وشعبات دیگر در شهرهای :کرکوند.طالخونچه .مجلسی .دیزیچه .شهرک صنعتی .زیباشهر و…میباشد .متاسفانه در شعبه شورای حل اختلاف شهرستان مبارکه خانمی بنام خانم شکوفه هاشمی فرزند : جمال کارمند دفتری شورا مشغول بکار می باشد که اجرائیه های مربط به شعب دیگر را اشتباهآ صادر وابلاغ می نماید ودر این میان بدلیل اشتباهات صورت گرفته در روند رسیدگی به پروندهها اطاله دادرسی صورت گرفته وقضات محترم شورای حل اختلاف در این شهرستان مجبور هستند که اجرائیه هایی که توسط این خانم محترم صورت می گیرد ابطال نمایند .از طرفی متاسفانه در محیط دفتر شورا خواهر ایشان بدلیل عدم توجه در رسیدگی به امور دفتری حضور پیدا نموده وسال گذشته مراتب تخلف نامبرده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه وشورای حل اختلاف گزارش نموده که بدستور ریاست محترم شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف استان اصفهان جهت رسیدگی ارجاع ودر این میان پرونده ای برای فرد متخلف تشکیل که امید آنست تذکرات لازم به ایشان ودقت لازم در صدور اجرائیه ها وعدم حضور افراد غیر در دفتر شورا داده شود .با تشکر وسپاس ابراهیم ایران پور مبارکه

 2. پس شماهم خبر دارید وهیچ اثدامی نمیکنید خاک برسر ما که فکر میکنیم اب ازچشمه زلال است ولی پائین دستی ها خرابند معلوم شد ما درباتلاق گیر کرده ایم واز چشمه خبری نیست

 3. یکی هم پیدا بشه به پرونده من رسیدگی کنه قاضی حل اختلاف فاروج پرونده چند میلیاردی را رسیدگی کرده وبصورت ظاهر قیمت منطقه ای را اعلام کرده تا کار خودش را توجیه کند پرونده یک چهارم یک سیلوی گندم را سیصدو پنجاه هزار تومان اعلام کرده ایا کسی هست جلوی این چپاولگر هارا بگیرد

 4. سلام.چطوری میتونم مدارکمو براتون ارسال کنم که مطالعه بفرمایید .بعد خودتون قضاوت کنید .پرونده من برای الزام به تنظیم سند تا روزی که سند انجام شد در دادگاه هفت ماه طول کشید.ولی برای یه خسارت تاخیر؛یک ساله دارم میرم میام ولی خبری نیست.راهنمایی بفرمایید کجا باید برم ‌.تهران پیش کی برم ومدارکمو به کدوم مسول نشان بدهم .محل رسیدگی پرونده شورای حل اختلاف شهر مشهد است..لطفا راهنمایی بفرمایید ‌.

 5. ناگفته نماند هر موقع به شورا مراجعه کردم با بنده با زبان بسیار تند و کاملا تهدیدآمیز برخورد شد ومسولین رسیدگی با جانبداری بیجا حق ازبین بردن حقوق اینجانب را داشتند و حتی پنج دقیقه زمان جهت نوشتن اظهارات در پرونده ندادند.واقعا دوست دارم از این بی نظمی و بی عدالتی سرمو به دیوار بکوبم. اگه تو دستگاه قضا آشنا و پارتی کلفت نداشته باشی به راحتی حق آدم رو میخورند و کسی هم نیست رسیدگی کنه.فقط میگن سرمون شلوغه برید پی کارتون.انشاله درست میشه.واقعا جای تاسفه.اهای مسول محترمی که داری میخونی.تو رو خدا رسیدگی کنید..انشالله درست میشه هم شد جواب!.ببندید در این شوراها و دادگاهها رو پس همه چی رو به خدا بسپارید.پس شما حقوق میگیرید واسه چی که بگید انشالله درست میشه

 6. سلام وقتتون بخیر.بنده یه شکایت خسارت تاخیر مربوط به تنظیم سند داشته ام و در دادگاه اقدامات مربوط به تنظیم سند انجام شده است .لیکن جهت دریافت خسارت تاخیر از طریق شورای حل اختلاف مشهد اقدام نموده ام.بعد از گذشت یک سال باتوجه به رابطه ای که طرف بنده با مسول شعبه ی رسیدگی در شورای حل اختلاف دارد تاکنون فقط رای بدوی صادر شده و از ارسال پرونده اینجانب به مرجع تجدید نظر خودداری می‌کنند.بنده مراتب رو به حفاظت اطلاعات گزارش نموده ام و در جواب فقط کلمه انشالله مشکل شما هم حل خواهد شد را دریافت نموده ام.خواستم بدونم کجا باید مراجعه کنم.چرا مرجع قضایی وظیفه شو انجام نمیده ویکی هم نیست باهاشون برخورد کنه.

 7. با سلام وعرض خسته نباشید .در سال ۱۳۹۲ دوعدد فیش حج عمره را از شخصی بنام حمید رضا ضیایی فرزند :خدارحم خریداری نمودم .متاسفانه ایشان از انتقال فیش های خریداری شده خودداری نمود .مجبور گردیدم به شورای حل اختلاف شهرستان مبارکه دادخواستی رانوشته وشورای حل اختلاف باصدور حکم اصلاحی ایشان را ملزم به انتقال سند نموده وحکم جهت اجرا به اجرای احکام شورا ارسال واجرای احکام مبارکه با نوشتن نامه ای به اداره اوقاف اصفهان خواستار انتقال سند به نام حقیر گردیده که در این میان اداره اوقاف بدلیل مشکلات سیستمی ونوشتن نامم در سامانه از انتقال سند خوداری وبا نوشتن نامه به اجرای احکام شورای حل اختلاف مبارکه خواستار معرفی شخص یا افراد دیگری گردیده واکنون دادگاه وقاضی محترم وفق قانون موافقت خود را با معرفی شخص دیگربا معرفی حقیر را اعلام ‌ولاکن متاسفانه در زمینه سود ومنافع متصل به آن که از طریق ثبت نام فیش عمره متعلق به حقیر است که در سال ۹۳ حکم ورای آن صادر گردیده اعلام مینماید که میباید دادخواست مطالبه جداگانه ای رابه شورای حل اختلاف بدهم واین در حالی است که مال وفیش حج عمره از سال ۹۳ متعلق به حقیر بوده ووفق قانون منافع آن متصل به آن می باشد .خواهشمند است مرا راهنمایی فرمائید ؟باتشکر وسپاس ابراهیم ایران پور مبارکه

 8. با سلام
  موضوع: تخلفات یکی از اعضای قدیمی شورای حل اختـلاف در شهرستان نکا (استان مازندران)
  با تخلفاتی اعم از؛
  _عدم انجام کار ارباب رجوع
  _تاخیر در انجام و رسیدگی به پرونده
  _تبعیض یا اعمال غرض خارج از عرف اداری
  _ایجاد روابط خارج از عرف اداری با مراجه کنندگان
  _تبعیض در بین مراجعه کنندگان
  _ارائه گزارش خلاف واقعه به شورا
  _رفتار های خارج از عرف و شئون شغلی – اخلاقی
  _کوتاهی و سهل انگاری در انجم وظایف محوله

  و همچنین ، خواهان اسنادی رو در اختیار اعضاي شوراي حل اختـلاف قرار داده ، ولی شورا هیچ توجهی به آن نشان نمیدهد.

  _ موضوع را به مسئول بازرسی شوراي حل اختلاف گزارش کردم ، ولی…‌ مسئول بازرسی هم از شورا دفاع کرد و شروع به تعریف و تمجید از اعضای شورا کرده و گفت که تا حالا که صبر کرده ای ، چند روز دیگر هم صبر کن ،
  درحال حاضر ، دوازده ماه از تاریخ درخواست بنده گذشته است ولی همچنان هم حکمی صادر نشده است.
  پنج جلسه ای که به جهت رسیدگی انجام شد که
  (خوانده فقط در جلسه اول حاضر شد )
  (خواهان در تمام جلسات حضور داشت)
  متأسفانه شورا با بی‌احترامی خارج از شئون اخلاقی با خواهان برخورد می‌کند و اجازه اظهارنظر به خواهان نمیدهد و به ناحق از خوانده دفاع میکند.
  چه بایدکرد؟

  1. باید پرونده رو از شورا می گرفتید به دادسرا مراجعه کنید درخواست بنویسید که رضایت نمی دهید و می خواهید پرونده به دادسرا برود،
   پرونده حداکثر دو ماه باید در شورا بماند البته اگر نامه دادسرا رو نگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا