متخصصین فعال
احسان عبدالهی لاشكی وکیل پایه یک قوه قضاییه
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
هادی علوی خوشحال کارشناس حقوقی
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
مینا محمدی کارشناس حقوقی
36s
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
1m
سمانه برخورداری کارشناس حقوقی
8m
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
9m
محمدرضا عطاری شادکهن وکیل پایه یک دادگستری
12m
زهرا امجدی سوینی وکیل پایه یک دادگستری
15m
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
18m
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
19m
عنایت احمدی کارشناس حقوقی
21m
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
25m
محمد هادی معماری وکیل پایه یک دادگستری
35m
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
41m
مهدی حبیبی ملائی کارشناس حقوقی
42m
محمد رضا سلیمانی کارشناس حقوقی
43m
فرزاد فرزانه کارآموز کانون وکلای دادگستری
53m
سیدسعید موسوی کارشناس حقوقی
58m
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
1h
علی قربان وطن کارشناس حقوقی
1h
حسین باندری کارشناس حقوقی
1h
محمدرضا اکبری کارشناس حقوقی
1h
سجاد نیستانی کارشناس حقوقی
1h

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره دروغ

۱

در چه صورتی می توان نکاح را فسخ نمود؟

آیا با اثبات دروغ همسر می توان لغو نکاح کرد. البته ما فعلا نامزدیم