متخصصین فعال
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
سمانه برخورداری کارشناس حقوقی
شیرین کریمی کارشناس حقوقی
5m
مونا علیرضایی کارشناس حقوقی
7m
مینا محمدی کارشناس حقوقی
15m
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
17m
مهشید باوفا کارشناس حقوقی
19m
نیلوفر سامان پور کارشناس حقوقی
24m
آرش ایزدی وکیل پایه یک قوه قضاییه
1h
محدثه هادی وکیل پایه یک دادگستری
3h
علی جلیلی کارآموز کانون وکلای دادگستری
4h
ساسان جعفری کارشناس حقوقی
5h
امید زاررعی کارشناس حقوقی
6h
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
10h
چ کهزاد کارشناس حقوقی
12h
۵
سید روح اله معزی
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۲.۷
امیر هاشمی
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
۱.۹
مهسا پیشرویان
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
۱.۱
شیرین کریمی
شیرین کریمی کارشناس حقوقی
۰.۹
اکرم فرخ
اکرم فرخ وکیل پایه یک دادگستری

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین درباره حق نسق

۰

حق ریشه یا حق نسق در صورتیکه فردی مسئول رسیدگی به باغ است تعلق خواهد گرفت؟

ایا شخصی که به مدت پنج سال برروی زمین شخص دیکری کارمی کرده و مسئول ابیاری و انجام امور کشاورزی بوده است و از برداشت محصول یک دهم سهم داشته است درحالی که تمامی هزینه های کشاورزی...