متخصصین فعال
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
آرش شریعتی کارشناس حقوقی
مینا محمدی کارشناس حقوقی
اکبر هدایی‌ متنق کارآموز قوه قضاییه
1m
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
4m
سونیا حکمتی وکیل پایه یک دادگستری
13m
محمد مهدی حمیدی کارشناس حقوقی
26m
علی قربان وطن کارشناس حقوقی
31m
عنایت احمدی کارشناس حقوقی
1h
منصف به آیین کارشناس حقوقی
1h
الهه رضاسلطانی وکیل پایه یک دادگستری
1h
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
1h
محمد همتی پور وکیل پایه یک دادگستری
2h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
محمدرضا قوانلو کارشناس حقوقی
2h
سیدسعید موسوی کارشناس حقوقی
2h
زینب علیپور کارشناس حقوقی
3h
سجاد نیستانی کارشناس حقوقی
3h
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
3h
نسترن زمانی پور وکیل پایه یک دادگستری
3h
محمدرضا عطاری شادکهن وکیل پایه یک دادگستری
3h
علیرضا شایق وکیل پایه یک دادگستری
3h
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
4h

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره تغییر ازدواج موقت به دایم

۱

چگونه ازدواج موقت را به دایم تغییر دهیم؟

آیا من می توانم بدون حضور پدر همسرم و مدارک ازدواج موقتی که با اجازه پدر همسرم انجام شده عقد دایم کنیم؟ یا حتما باید به دادگاه راجعه کنم؟ چون به محضر مراجعه کردم‌ و گفتن که باید…