متخصصین فعال
زهرا نوروزی کارشناس حقوقی
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
12m
محمد مهدی حمیدی کارشناس حقوقی
12m
غلامرضا قربانی وکیل پایه یک قوه قضاییه
12m
محمد هادی رستمی کارشناس حقوقی
20m
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
24m
فاطمه مرادی حقیقت وکیل پایه یک دادگستری
25m
عنایت احمدی کارشناس حقوقی
31m
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
37m
نسترن زمانی پور وکیل پایه یک دادگستری
42m
اکبر هدایی‌ متنق کارآموز قوه قضاییه
44m
مهرداد بوستانچی کارشناس حقوقی
48m
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
1h
سجاد نیستانی کارشناس حقوقی
1h
مهسا فاتحی کارشناس حقوقی
1h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
1h
1h
محمدرضا عطاری شادکهن وکیل پایه یک دادگستری
2h
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
2h
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
3h
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
3h
عبدالمجید باقری وکیل پایه یک دادگستری
3h
محمدعلی رضائی برزانی وکیل پایه یک قوه قضاییه
3h
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
6h
محمد قربان پور کارشناس حقوقی
7h

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره تراش زیاد دندان

۱

میزان دیه در صورت پوسیده شدن دندان بر اثر تراش زیاد دندانپزشک و نیاز به درمان ریشه ای دندان چقدر است؟

با سلام در نامه ارسالی از پزشکی قانونی به دادسرا درج شده است که به دلیل تراش زیاد دندان و نیاز به ترمیم مجدد دندان پزشک موظف به پرداخت دیه است و این دیه توسط دادگاه بایستی مشخص…