متخصصین فعال
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
11m
سمیه آرزه کارشناس حقوقی
13m
منصور بهجت دیزج کارشناس حقوقی
30m
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
34m
رضا یوسفی وکیل پایه یک دادگستری
1h
سعید کدخدامنش کارشناس حقوقی
1h
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
2h
علی جلیلی کارآموز کانون وکلای دادگستری
2h
مجتبی عابدی فیروزجائی وکیل پایه یک دادگستری
2h
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
2h
مهدیه چاپاری کارشناس حقوقی
2h
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
3h
علی نادری وکیل پایه یک دادگستری
3h
مهدی داودآبادی کارآموز کانون وکلای دادگستری
3h
داود ضرغام وکیل پایه یک دادگستری
4h
محمد هادی رستمی کارشناس حقوقی
5h
حسن باغستانی کارآموز کانون وکلای دادگستری
5h
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
6h
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
6h
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
6h
۵
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۳.۸
سید روح اله معزی
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
۳.۲
شهریار پورحکیمی
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
۲.۷
مصطفی عباسی
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
۲.۳
امیر هاشمی
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
۱.۸
مهسا پیشرویان
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
۰

طلب مهریه از خانواده شوهر امکان پذیر است؟

سلام بنده پسری داشتم که در تاریخ 93 ازدواج کردومهر 96 فوت کرد.مهریه درسندازدواج(( 114سکه ومبلغ یک میلیارد ریال وجه رایج دولت ایران )) ودرکنارسندبرگه قباله ازدواج با محتوای((فروشنده : نام پسروخریدار نام دخترو موردمعامله وحدود آن سه دانگ ازشش دانگ یک باب منزل مسکونی باجهات اربعه ذکروتوضیح هرزمان فروشنده (زوج) ملک مذکور را به تصرف خریدارمرقومه (زوجه) درآوردازمبلغ یک میلیارد ریال مندرج دردفترنکاحیه وسند ازدواج معاف و مبرا خواهد شد)) این قباله به امضای پدرشوهروپدرزن ودوشاهدرسیده.منزل به نام پدر شوهره وتنها مالی که به نام پسر بوده یک ماشین رانا سال ساخت 92 وحقوق مستمری اش میباشد. که حقوق پسر از همان ابتدا بعد از فوت تماما به حساب زنش واریزمیشود.آیا زن این سه دانگ که در قباله ازدواجش نوشته شده و بنام پدر شوهرش است را میتواند بگیرد؟واینکه چگونه میتواند بگیرد؟ در صورتی که این سه دانگ صد میلیون تومان نمی ارزد؟ آیا خود سه دانگ را میتواند بگیرد یا قیمت سه دانگ؟ اگر قیمت سه دانگ بایدپرداخت شودوقتی این سه دانگ صدمیلیون نمی ارزدآیابازهم پدرشوهربایدمبلغ صد میلیون را بپردازدیا نه باید کارشناسی از دادگاه قیمت کند؟ و اینکه آیا اگر زن مجدد ازدواج کند باز هم مادام العمر حقوق مستمری شغل همسر اول که فوت شده را دریافت میکند؟ممنون

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده است
توسط
کارشناس حقوقی ایران, تهران
۲.۳ بر اساس عملکرد

در صورتیکه زوجه ازدواج مجدد نماید دیگر نمیتواند از حقوق مستمری همسر قبل استفاده کنید. لذا میتوان تقاضای کارشناسی داد تا قیمت ملک مشخص گردد. اگر پدر شوهر ضمانت پرداخت مهریه را به عهده گرفته باشد میتوان گرفت.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط