متخصصین فعال
فاطمه حسین پور وکیل پایه یک قوه قضاییه
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
51s
32m
رضا شهبازی کارشناس حقوقی
34m
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
1h
محسن بنیادی کارآموز کانون وکلای دادگستری
1h
علی جلیلی کارآموز کانون وکلای دادگستری
4h
چیا کهزاد کارشناس حقوقی
6h
سمیه آرزه کارشناس حقوقی
7h
حمید ملکیان وکیل پایه یک قوه قضاییه
7h
محمد هادی رستمی کارشناس حقوقی
8h
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
8h
مهرداد بوستانچی کارشناس حقوقی
9h
منوچهر رومی پور وکیل پایه یک دادگستری
9h
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
11h
محمدعلی رضائی برزانی وکیل پایه یک قوه قضاییه
11h
رضا یوسفی وکیل پایه یک دادگستری
12h
زهره کشاورزی کارآموز کانون وکلای دادگستری
12h
۵
سید روح اله معزی
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹
شهریار پورحکیمی
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۹
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۳.۷
مصطفی عباسی
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
۱.۹
امیر هاشمی
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
۱.۷
علی جلیلی
علی جلیلی کارآموز کانون وکلای دادگستری
۰

اقرار به طلاق توافقی برای سلب اختیار فسخ نکاح به چه صورتی است؟

زوج بعد از دوبار ارائه فسخ نکاح زوجه به اتفاق خانوده در دفتر وکیل اقرار کردن که شکایت را پس بگیر توافقی جدا شوید زوج دو مرتبه اینکار را انجام داده ولی زوجه بعد از دوسال با فحاشی و توهین از پاسخگویی سر باز میزند و فقط خواسته با عمل ذکر شده حق فسخ نکاح را از زوج سلب کند .حال زوج چگونه میتواند به این ماجرا پایان دهد .باعنایت براینکه زوجه با اقرار طلاق توافقی در دفتر وکیل از ادامه روند فسخ نکاح جلوگیری کرده است

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده است
توسط
کارشناس حقوقی ایران، تهران
۱.۹ بر اساس عملکرد

در طلاق توافقی طرفین باید رضایت و توافق کامل در این خصوص داشته باشند و بدون توافق یک طرف از زوجین امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط