متخصصین فعال
شیرین کریمی کارشناس حقوقی
مونا علیرضایی کارشناس حقوقی
نیلوفر سامان پور کارشناس حقوقی
مینا محمدی کارشناس حقوقی
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
علی جلیلی کارآموز کانون وکلای دادگستری
سمانه برخورداری کارشناس حقوقی
13m
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
37m
مهشید باوفا کارشناس حقوقی
39m
آرش ایزدی وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
محدثه هادی وکیل پایه یک دادگستری
3h
ساسان جعفری کارشناس حقوقی
6h
امید زاررعی کارشناس حقوقی
6h
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
11h
چ کهزاد کارشناس حقوقی
12h
۵
سید روح اله معزی
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۲.۷
امیر هاشمی
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
۱.۹
مهسا پیشرویان
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
۱.۱
شیرین کریمی
شیرین کریمی کارشناس حقوقی
۰.۹
اکرم فرخ
اکرم فرخ وکیل پایه یک دادگستری
۰

سفته حسن انجام کاررا میتوان مبلغ دیگری در آن قید کرد؟

درصورتی که روی سفته را خودم امضا کنم و پشت سفته را فرد دیگری امضا کند کارفرما می تواند مبلغ سفته را که جهت حسن انجام کار به او دادیم را افزایش دهد ؟

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده است
توسط
کارشناس حقوقی ایران, تهران
۲.۷ بر اساس عملکرد

خیر در صورتیکه مبلغ را قید کرده باشید به هیچ عنوان نمیتوانند مبلغ سفته را افزایش دهند و میزان سفته نیز به صورت چاپی قید شده است. لذا اگر مبلغ قید نشده باشد باید حتما در قرارداد قید کرده باشید.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱ داخلی ۹۰۱ تماس حاصل فرمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط