لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه چگونه میباشد؟

پرسیده شده

با سلام
اگر زوج درخواست تمکین بده و قاضی حکم بده که با توافق طرفین زوجه حاضر به ادامه ی زندگی و تمکین می باشد. بعد از اعلام این حکم آیا لزومی وجود دارد که زوج باید به دنبال زوجه برود؟ یا اینکه زوجه خودش باید برگردد؟ و اگر زوجه خودش برنگردد چه حکمی دارد؟ وبعد از اعلام حکم ظرف چند روز باید برگردد؟
سپاس

۳۳,۵۰۳
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باید به اجرای احکام مراجعه کند تا حکم دادگاه اجرا شود. لذا فورا باید تمکین کنند.

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

دوست گرامی . پاسخ شما صحیح و مطابق با قانون نیست.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰۱) دیدگاه

اگربرخلاف توافق اقدام کنید ، ازطریق اجرای احکام دعوت به تمکین می شوید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که محکوم علیه حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر نشود، جز عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست. یعنی هیچگاه با اجبار و مامور و به قهر و غلبه زن را به خانه ی شوهرش هدایت نمی کنند.
زیرا اجرای این حکم به قهر و غلبه مخالف با مقام و جایگاه زن و فلسفه وجودی خانواده است.

بسمه تعالی
با سلام
اجرای احکام از طریق مشاور خانواده تلاش می کند زوجه را وادار به تمکین نماید در صورت عدم تمکین و احراز آن نفقه ساقط و زوج می تواند درخواست صدور اجازه از دادگاه برای ازدواج مجدد نماید

با سلام
در صورت عدم تمکین زوج می تواند ازدواج مجدد نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در اجرای احکام قبول تمکین نمایند تمام است و اجباری برای حضور و عدم حضور در منزل همسر وجود ندارد ...

توسط مددکار دادگاه به منزل زوج هدایت می شود و اگر تمکین نکند صورتجلسه می شود

با سلام.
در صورتی که زوجه، حاضر به رفتن به خانه شوهر نشود، جز عدم استحقاق ایشان نسبت به نفقه اثر دیگری ندارد. یعنی هیچگاه با اجبار زن را به خانه ی شوهرش هدایت نمی کنند. مضافا اینکه زوج بعد از گرفتن حکم عدم تمکین و درخواست اجرا و عدم همکاری زوجه، می‌تواند درخواست اذن ازدواج مجدد از دادگاه کند.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زوجه باید به منزل مراجعه نماید و با مراجعت خود الزام به تمکین اجرا شده است.

مطابق نظریه مشورتی اگر محکوم علیه حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر نشود، جز عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست. پس هیچگاه با اجبار و مامور و به قهر و غلبه زن را به خانه ی شوهرش نمی فرستند
چون اجرای حکم به قهر و غلبه مخالف با مقام و جایگاه زن و فلسفه وجودی خانواده است.

زوجه برای تمکین اقدام در غیر این صورت برای عدم تمکین صورتجلسه خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جهت اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کنید

با سلام .پس از صدور اجراییه زوج میبایست مدارک دال برتهیه منزل مستقل و اثاث البیت ب دادورز اجرا ارائه داده و طی ابلاغ از طریق دادورز اجرا و یا مرجع انتظامی مراتب تمکین ب زوجه ابلاغ میشود در صورت عدم بازگشت زوجه ب منزل مشترک عدم تمکین ایشان صادر خواهدشد

از طریق اجرای احکام پیگیر شوید

اجرای حکم فوری است اما قهرا قابل اجرا نیست فلذا ضمانت اجرای آن عدم استحقاق زوجه نسبت به مطالبه نفقه و اصدار مجوز ازدواج مجدد برای زوج می باشد.
در پناه حق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام زن برگشت که هیچ اگر برنگشت نفقه منتفی میشود .کاری دیگری نمیتوانید کنید مگر با ترفندی ایشان را برگردانید ان هم این است که به دادگاه سرپیچی از حکم دادگاه را بدهید و بگویید اگر برنگردد با کسی دیگر را ازدواج میکنید سریع برمیگردد.

باسلام:مراجعه به اجرای احکام واز طریق مشاور خانوانده بازوجه صحبت شود جهت ادامه زندگی ورفتن به منزل شوهر، ولی نمی توانیم زوجه را اجبار به تمکین کنیم ،ولی درصورت عدم تمیکین نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد ،زوج میتواند از طریق دادگاه خانواده وطی کردن مراحل قانونی در خواست ازدواج مجدد بدهد وازدواج کند.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
سحر دشتی داغیانی فاطمه زارع فرناز مهری مصطفی عباسی
۶۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
مثل کلیه احکام قطعی نیازمند صدور اجراییه از جانب زوج هست
پس از صدور اجراییه زوج میبایست ضمن معرفی منزل به دادورز اجرای احکام طی ابلاغ از طریق دادورز اجرا و یا مرجع انتظامی مراتب تمکین به زوجه ابلاغ میشود در صورت عبازگشت زوجه ب منزل مشترک عدم تمکین ایشان لغو و در غیر اینصورت عدم تمکین استصحاب میگردد.

پس از الزام زوجه به تمکین میتواند به منزل مشترک برگرددوایفای وظایف زناشویی را انجام دهد.هیچ اجباری برای تمکین وایفای وظایف زوجه درکارنیست امااگرتمکین نکند ازشوهرخود دیگر نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد ونمیتواند مطالبه نفقه کند.ازطرفی شوهر درصورت تمرد زن وعدم تمکین میتواند از دادگاه تقاضا کند که جهت ازدواج مجدد به او مجوز دهد.اگرزن قصدتمکین داشته باشدبعدازقطعیت حکم ظرف ده روز میتواند به منزل مشترک بازگرددوزندگی وتمکین وایفای وظایف خود را از سربگیرد وشیطان را لعنت کند.الخیرو فی ماوقع

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.