لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

شکایت از فردی که ساکن شهر دیگریست چطور است؟

پرسیده شده

اگر فردی که ساکن شیراز است از فردی که ساکن تهران است در دادگاههای شیراز شکایت کند مجاز و قابل رسیدگی است؟ ایراد ماهوی بر آن وارد است؟

۲۴ پاسخ #77615557
۲,۳۳۴
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام دعاوی حقوقی اصولا در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است . دعاوی کیفری در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۳) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه

با سلام
اگر در خصوص موضوع دعوا هم توضیح می دادید پاسخ دقیقتری داده می شد
اصولا در دعاوی حقوقی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام اصولا دعوای حقوقی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است .

اساسا دعاوی حقوقی در محل اقامت خوانده قابل طرح است هر چند موضوع دعوی نیز باید بررسی گردد.

با سلام، با توجه به حقوقی و کیفری تفاوت می کند حقوقی دادگاه خانواده، کیفری محل وقوع جرم

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بستگی دارد علت دادخواست یا شکایت چه باشد. اگر منظورتان شکایت در خصوص جرم است دادگاه محل وقوع جرم صالح است

با درود بستگی به نوع دعوا دارد. در کیفری دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و حقوقی اصولا محل اقامت خوانده.

باسلام
دعوای حقوقی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در دعاوی حقوقی بله ولی در دعاوی کیفری خیر.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید اگر دعوی شما حقوقی باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامت می باشد اگر دعوی شما کیفری باشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم می باشد .

سلام دعوای کیفری محل وقوع جرم‌است و دعوای حقوقی محل اقامت خوانده میباشد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی به نوع شکایت اعم از حقوقی یا کیفری یا قرارداد فیمابین دارد.

در دعاوی حقوقی اصولا محل اقامت خوانده دادگاه صالح می باشد

بستگی دارد به اینکه چه دعوایی مطرح شود که در صلاحیت کدام دادگاه است.

باید مشخص کنید شکایت حقوقی است یا کیفری و موضوع آن چیست به این شکل کلی امکان پاسخگویی وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و عرض ادب
در رسیدگی به جرایم کیفری ابتدا محل وقوع جرم ملاک عمل برای تشخیص دادگاه صالح است در مراتب بعدی محل اقمت و محل دستگیری نیز دادگاه صالح را تعیین خواهد نمود این موضوعات شکلی است نه ماهوی
در امور حقوقی حسب مورد محل اقامت خوانده محل وقوع ملک ،یا تنظیم قرارداد و در نهایت محل اقامت ملاک است

بله ایراد شکلی بر آن وارد است چون صلاحیت محلی از قوانین شکلی است نه ماهوی
مؤید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بستگی دارد دعوای کیفری یا حقوقی است و اگز کیفری است همچنین اگر دعوای مطالبه چک باشد صحیح است

دعاوی حقوقی در محل اقامت خوانده و دعوی کیفری در محل وقوع جرم رسیدگی می گردد

باسلام اگر دعوی کیفری باشد دادگاه محل وقوع جرم صالح خواهد بود. امااگر دعوی حقوقی باشد محل سکونت خوانده صلاحیت خواهد داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
البته بستگی به نوع اقدام دارد .دعاوی حقوقی در محل اقامت خوانده و دعوی کیفری در محل وقوع جرم رسیدگی می گردد.

بستگی به نوع دعوی که مطرح کرده است دارد

سلام حقوق در صلاحیت خوانده
کیفری در صلاحیت محل وقوع جرم

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
زینب علیپور علی تهرانی ساعی چیا کهزاد امید دربر
۶۵۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رسیدگی به موضوعات کیفری در صلاحیت مراجع قضایی محل وقوع جرم است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.