لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

وسیله شراکتی رو فروخته؛ میتونم حق رو بگیرم؟

پرسیده شده

با سلام
من و دوستم یک وسیله شراکتی گرفتیم و قولنامه به اسم طرفه و کار به دادگاه رسید و وسیله رو فروخته جواب نمیده در دادنامه هم شراکت ما قید شده میتونم حق رو بگیرم

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
فرناز مهری اکبر هدایی‌ متنق رضا یوسفی امین احمدی
۴۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام درصورت اثبات شراکت فروش مال غیر بوده ومعامله قابل ابطال میباشد

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
میثم احمدی
میثم احمدی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۱۱) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۲.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۲۱۶) دیدگاه
امین نجم
امین نجم ۰.۲ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۸) دیدگاه

درود
باید شراکتتان را اثبات نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
فرناز مهری اکبر هدایی‌ متنق رضا یوسفی امین احمدی
۴۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
چنانچه شراکت اشخاص ثابت گردیده ، مال مشاع می باشد و هریک از شرکا به میزان سهم خود از آن حق دارند .

بسته به دادنامه صادره داره اگربه شراکت شما اشاره رفته بله میتونی

اگر بتوانید با مستندات و شواهد موجود شراکت و مالکیت خود را اثبات کنید در آنصورت میتوانید با استناد ب فروش مال غیر در جهت ابطال معامله اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
فرناز مهری اکبر هدایی‌ متنق رضا یوسفی امین احمدی
۴۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورت ثبوت مالکیت مشاعی می توانید شکایت فروش مال غیرکنید

اگر بتوانید ثابت کنید وسیله مورد دعوا جزء اموال شرکت بوده ، با توجه به دادنامه ای که ذکر کردید،می توانید سهم خود را مطالبه نمایید. در ضمن عمل ایشان می تواند فروش مال غیر نیز تلقی گردد

سلام در صورتی که در دادنامه موضوع شراکتی بودن مال تایید شده باشد می توانید بابت فروش مال غیر از ایشان شکایت کنید همچنین در صورتی که نسبت به مبلغ فروش رفته شده اعتراضی نداشته باشید می توانید مطالبه سهم الشرکه را از قیمت نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
فرناز مهری اکبر هدایی‌ متنق رضا یوسفی امین احمدی
۴۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورت اثبات شراکت باید هزینه شما را پرداخت کند.

باسلام
چنانچه در دادنامه صرفا بر اساس گفته ها یا(دفاعیات) شما، عنوان ادعای شراکت ازسوی شما را لحاظ نموده، پس نمیتواند دلیل بر شراکت شما باشد.اما اگر طبق ادله و مستندات ارائه شده، شراکت شما مسجل و مورد تایید قاضی صادر کننده رای قرارگرفته، میتوانید نسبت به فروش مال غیر از ایشان شکایت نمایید.

در صورت عدم تنفیذ شما در خصوص معامله انجام شده توسط شریک معامله باطل است و شما می توانید به عنوان فروش مال غیر علیه ایشان شکایت کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.