لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۰ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ابتدا باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه نمائید و بعد از واخواست سفته و گرفتن یک برگ واخواست برای شما برای مطالبه وجه ان اقدام کنید. یک نسخه نزد دادگاه خواهد ماند و یک برگ دیگر به صادرکننده ابلاغ خواهد شد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه

ابتدا ظرف ده روز واخواست کنید و سپس دادخواست مطالبه دهید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.اگربه صورت واخواست اقدام کنید هزینه ای واخواست شمارو دربرمیگیردضمن اینکه واخواست برای عمل تجاری می باشد واگربعنوان سندعادی اقدام کنید از پرداخت هزینه دادرسی مصون هستیدحالا باید ببینیم علت گرفتن سفته چه بوده است.

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تعدادی سکه قرض گرفتن و بابت پرداخت به موقع سفته دادن

اول سفته را واخواست می کنید بعد دادخواست حقوقی تقدیم می کنید توجه کنید ظرف ده روز از زمان سر رسید پروتست (اعتراض و واخواست) انجام شود٫عطاری

برای به اجرا گذاشتن سفته باید ظرف ده روز از تاریخ سرسید واخواست نمایید و دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلاماز طریق مراجع قضایی می توانید با تقدیم دادخواست حقوقی علیه فرد اقامه دعوی کنید و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، می‌توانید به استناد قانون تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

و یا می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

باسلام
  می‌توانید علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی مراجعه  و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست نماییدیااینکه با تقدیم دادخواست حقوقی علیه صادرکننده اقامه دعوی کنید و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی ،بازداشت شخص محکوم را تقاضا کنید.

مراجعه به دفاترخدمات قضایی و پرداخت سه ونیم درصد ازمبلغ سفته و طرح دعوای حقوقی علیه صادرکننده سفته
اگرمال قابل دسترس وجودداشته باشد میتوان قبل از طرح دعوی سفته راواخواست نمود تاازامتیازات اسنادتجاری برخوردار گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام وقت بخیر
واخواست سفته و تنظیم دادخواست علیه صادر کننده
اگر مبلغ سفته کمتر ازبیست میلیون تومان باشد پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می شود

میتوانید ابتدا از طریق بانک واخواست سفته رو بگیرید و بعد از طریق دادگاه و یا حل اختلاف دادخواست مطالبه وجه بفرمایید و یا مستقیم به دادگاه یا حل اختلاف بسته به مبلغ مراجعه نمایید ... در صورت واخواست از محسنات خاص اسناد تجاری میتوانید استفاده کنید ..
در صورت واخواست هزینه واخواست نیز باید پرداخت شود. هزینه واخواست ۲ درصد ارزش سفته است. بنابراین مشاهده می‌شود که هزینه آن هزینه قابل توجهی است. به همین سبب در بسیاری موارد دارندگان سفته، بدون واخواست، وجه سفته را مطالبه می‌کنند. این عمل گرچه باعث می‌شود بسیاری از امتیازات تجاری بودن سفته از دست برود، اما در عمل هزینه کمتری در بدو امر به دارنده تحمیل می‌شود.واخواست نیز در سه نسخه تنظیم می‌شود. یک نسخه در دایره واخواست باقی می‌ماند، یک نسخه به واخواست کننده تقدیم می‌شود و یک نسخه نیز به متعهد سفته ابلاغ می‌شود.

با سلام. جهت اجرای سفته میبایست ابتدا آن را واخواست نمایید سپس ب استناد سفته و واخواست نامه ان که توسط بانک تنظیم میگردد میتوانید جهت تنظیم دادخواست مطالبه وجه سفته اقدام نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نخست سفته را که با مهلت ۱۰روز واخواست میکنید،سپس دادخواست مطالبه وجه سفته که هزینه آن ۳/۵درصد میباشد باید پرداخت نمایید که در صورت محکومیت طرف مقابل این هزینه ها قابل دریافت میباشد

با سلام. توصیه می‌شود ابتدا سفته را واخواست نمایید، اگر صادرکننده سفته ظرف ده روز مبلغ سفته را پرداخت نکرد، دادخواست مطالبه وجه سفته به انضمام تامین خواسته تقدیم دادگاه حقوقی کنید. موید باشید.

با سلام
اگر هدف شما اخذ تاخیر تادیه نیز باشد میتوانید ابتدا واخواست نمایید و در غیر آن نیازی به واخواست نیست و مستقیما از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید

از تاریخ سر رسید سفته ظرف ده روز واخواست دهید و پس از آت دادخواست مطالبه ثبت کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر سفته عندالمطالبه می باشد بدوا باید اظهارنامه ای مبنی بر مطالبه وجه آن ارسال نمایی که تاریخ آن میشو تاریخ واخاست ومتعاقب آن باید دادخواست مطالبه وجه سفته تقدیم نمایید ولی اگر دارای تاریخ می باشد باید واخاست نمیایی تا توانید از قوانین مربوط به مزایای اسناد تجاری قانون تجارت بهره مند شوید در غیر این صورت بدون استفاده از آن مزایا دادخواست تقدیم کنید

اگر سفته عندالمطالبه باشد باید ابتدا اظهارنامه بفرستین مبنی بر مطالبه وجه سفته تامتعهداز مطالبه شما باخبر باشه تاریخ ابلاغ اظهارنامه تاریخ واخواست می باشد ولی اگردارای سررسیداست در تاریخ سررسیدواخواست نمایید تا بتوانیدازمزایای اسنادتجاری استفاده نمایی

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدوا باید اقدام به واخواست سفته ها بنمائیدکه هم از طریق دادگاه وهم اداره ثبت بتوانید اقدام کنید ولی اگه واخواست نکنید فقط مطالبه آن از طریق دادگاه ممکن است

ابتدا اظهارنامه ارسال نمایید و سپس متعاقب آن واخواست سفته ظرف مهلت مقرر و بعد از آن دادخواست مطالبه طرح نمایید

چون سندوملک متعلق به دیگری بود نقض حکم صحیح است وشمامی توانید ازفروشنده ملک شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما جهت مطالبه سفته دو راه پیش روی خود دارید در صورتی که صادرکننده سفته دارای اموال است و بیم انتقال اموال میرود سفته را واخواست نمایید و همزمان با دادخواست مطالبه سفته تامین خواسته نیز مطرح نمایید در حالت دوم میتوانید بدون واخواست مبلغ سفته را مطالبه نمایید منتها در این حالت سفته بعنوان یک سند عادی مورد مطالبه قرار میگیرد نه یک سند تجاری!

سلام اگردرخواست تامین خواسته وخسارت تادیه از تاریخ سررسید سفته را داریید ومیخواهید در دادگاه سفته سند تجاری تلقی شودباید ابتدا سفته را واخواست وسپس دادخواست مطالبه به دادگاه بدهید
اگرسفته را واخواست نکنید تامین خواست بدون تودیع خسارت احتمالی امکان پذیر نیست وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد

بادرود. ۱- واخواست به دادگستری که متحمل هزینه میشوید ۲-سند عادی بدون هزینه انجام میشود

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ،اگر مبلغ سفته در تاریخ سررسید به دارنده آن پرداخت نشود ،دارنده سفته از تاریخ سررسید ده روز فرصت دارد تا سفته را واخواست نماید ،پس از واخواست دارنده یک سال فرصت دارد تا جهت طرح دعوای حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نماید و کلیه اقدامات حقوقی را نسبت آن انجام دهد ،اگر ظرف یک سال نسبت به طرح دعوا اقدام نکند حق مراجعه به ظهرنویس را نخواهد داشت .

بنام خدا،ظرف ده روز نسبت به واخواست سفته اقدام نمایید.سپس دادخواست مطالبه وجه سفته را ارائه دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود ابتدا واخواست وسپس دادخواست دهید

سلام بدوا مبادرت به وخواست نموده و متعاقبا اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه سفته بانضمام درخواست تامین خواسته نمایید

با سلام
شیوه های اجرا گذاشتن سفته
۱. اجرا گذاشتن سفته از طریق اجرای اسناد رسمی
در صورتی که دارنده سفته به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می­تواند علیه فردی که سفته را صادر یا پشت نویسی کرده شکایت کند. برای این کار باید ابتدا به اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال و وصل طلب خود را بکند.۲. اجرا گذاشتن سفته از طریق مراجع قضایی دادگستری
دارنده سفته باید یک دادخواست حقوقی تنظیم کرده و به مراجع قضایی دادگستری مراجعه کند. در صورتی که محکومیت قطعی صادر شود و اموالی از محکوم به دست نیاید، دارنده سفته می­تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی بازداشت شخص محکوم را درخواست کند.

بنام خدا،ظرف ده روز از تاریخ سررسید واخواست کنید سپس به طرفیت صادرکننده یا ظهرنویسان دادخواست مطالبه وجه سفته دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
واخواست سفته و تنظیم دادخواست علیه صادر کننده

ابتدا باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه نمائید و بعد از واخواست سفته و گرفتن یک برگ واخواست برای شما برای مطالبه وجه آن اقدام کنید. یک نسخه نزد دادگاه خواهد ماند و یک برگ دیگر به صادرکننده ابلاغ خواهد شد . سپس از طریق دادگاه سایر مراحل را طی خواهید کرد

با درود و احترام
در صورت تمایل از تاریخ سررسید ظرف ده روز واخواست کنید و متعاقب آن دادخواست مطالبه وجه سفته به همراه تامین خواسته (اگر مالی از طرف می‌شناسید یا در حساب بانکی وجوهی دارد برای توقیف آن‌ها ) طرح کنید.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
به عنوان اقدام اول باید سفته را واخواست کنید و پس از آن ظرف ۱۰ روز دادخواست حقوقی تقدیم کنید

با سلام
ابتدا باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته نسبت به واخواست آن اقدام وپس از اینکار یکسال زمان دارد تا دادخواست مطالبه وجه سفته را
از دادگاه نماید.

ابتدا باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه نمائید و بعد از واخواست سفته و گرفتن یک برگ واخواست برای شما برای مطالبه وجه ان اقدام کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.