لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
مصطفی عباسی بیتا اخوان مدرس احسان عبدالهی مرتضی گت بابایی لندی
۱۱۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
مصطفی عباسی بیتا اخوان مدرس احسان عبدالهی مرتضی گت بابایی لندی
۱۱۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام و درود، ازدواج موقت با بخشش مدت باقی مانده یا پایان زمان عقد منحل می شود؛ در صورتی که در محضر عقد موقت کرده اید به آنجا مراجعه کرده ، شوهر بذل مدت را اعمال و دفترخانه نکاح نامه را باطل می کند، و در صورت عقد موقت بدون مراجعه به دفترخانه ، با بخشش مدت توسط شوهر، عقد نکاح منقطع منحل است.

این امر تنها با بذل مدت باقیمانده از سوی زوج میسر است .

مشاوره حقوقی تلفنی ثبت احوال
مصطفی عباسی بیتا اخوان مدرس احسان عبدالهی مرتضی گت بابایی لندی
۱۱۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام با بذل مدت باقیمانده

سلام
در موردی که سوال کرده‌اید نیاز به ابطال نیست و چنانچه شوهر بقیه مدت را بذل نمایند عقد موقت پایان می پذیرد
در این مورد شوهر شما می توانند مراتب از را کتبا بنویسند و به شما بدهند و چنانچه سند ازدواج در دفترخانه تنظیم شده باشد با مراجعه به همان دفترخانه بذل را اعلام کنند یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی راجع به بذل بقیه مدت اقرارنامه رسمی تنظیم نمایند

با بذل مدت امکان پذیر است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.