لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۵ متخصص آنلاین

واقعا شوهر خواهرم میتونه مانع این ملاقات بشه؟

پرسیده شده

سلام وقت بخیر
موضوع اینه که شوهر خواهرم اجازه نمیده پدر و مادرم نوه هاشونو ببینن و ملاقات کنن.
خواهرم طلاق نگرفته و قصده این کارو هم نداره اما شوهرش اجازه نمیده بچه هاش با پدر و مادرم رفت و امد داشته باشن؟ و خواهرم هم جرئت اینکه علنا با ما ملاقات کنه رو نداره.خیلیا با شوهرش حرف زدن اما قانع نمیشه.
میخواستم بدونم حق و حقوق پدر و مادرم به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ چیه از لحاظ قانونی؟
ممنون از توجهتون 🙏🙏🙏🙏

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود نمی‌تواند مانع شود پدر و مادر می‌توانند دادخواست ملاقات با فرزند را مطرح کنند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۰) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه

خیر نمیتونن مانع بشن و میتونن دادخواست بدن برای دیدار و ملاقات فرزند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام پدر و مادرتان دادخواست ملاقات با فررند را مطرح نمایند

می توانند دادخواست ملاقات با نوه را بدهند

باسلام
وقت شمابخیر،پدربزرگ ومادربزرگ حق ملاقات بابچه رادارند علی هذا می توانند باتنظیم وثبت دادخواست ملاقات ازطریق دفترخدمات الکترونیک قضایی اقدام فرمایند تادادگاه ساعات ومکان مشخصی رامقرر نماید تاداماد مکلف باشد دراوقات تعیینی اطفال را دراختیار پدربزرگ ومادر بزرگ قراردهد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پدر و مادرتان دادخواست ملاقات با فرزند را ارائه بدهند.

بادرودوسلام والدینتان دادخواست ملاقات با فرزندرا تقدیم و تنظیم نمایند.

با سلام، باید برای ملاقات فرزند دادخواست مطرح کنند ایشان حق چنین کاری را ندارند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
خود پدر مادر اگر بخواهند میتوانند اقدام نمایند و با ملاقات میتوانند دادخواست تنظیم نمایند

با سلام
پدر ومادر شما میتوانند دادخواست ملاقات با فرزند ونوه را تقدیم دادگاه نمایند

سلام.خیر نمی توانند و باید دادخواست برای ملاقات با فرزند خود تقدیم نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پدر بزرگ و مادربزرگ می توانند در همان ساعات ملاقات شما کودک را ملاقات کنند .

باسلام
خیر نمیتواند چنینی اقدامی نماید میتواندد بچه هارا ملاقات نمایند

با سلام، برای ملاقات می‌توانند با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنند.

پدربزرگ و مادربزرگ می توانند دادخواست ملاقات فرزند بدهند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید نخیر نمی تواند مانع شود . می توانید دادخواست ملاقات با فرزند را تنظیم نمایید .

باسلام و احترام

میتوانن جهت ملاقات نوه خودشان دادخواست ملاقات تنظیم کنن و در صورت مصلحت به خواستتون میرسید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
پدر بزرگ و مادر بزرگ می توانند دادخواست ملاقات نوه خود را مطرح کنند.

باسلام
پدر و مادرتان دادخواست ملاقات با فررند را مطرح کنند .

پدربزرگ و مادربزرگ حق ملاقات نوه را دارند و میتوانند در این خصوص دادگاه بدهند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
پدر بزرگ و مادر بزرگ نیز میتوانند دادخواست ملاقات نوه شان را مطرح نمایند .

ایشان نمی‌توانند مانع ملاقات بچه ها شوند .پدر و مادر بزرگ باید دادخواست ملاقات با نوه ها را بدهند.

سلام.ملاقات فرزند حق والدین است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . طرح دا خواست ملاقات با فرزند توسط پدر و مادر امکان پذیر میباشد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.