لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام .طبق قانون امورحسبی درتصدیق انحصاروراثت بایدنسبتی که وارث یا ورثه به مورث خوددارند ازمتروکات به نحو اشاعه معین شود. که دادگاه حصه هریک ازورثه رابطورجداگانه مشخص میکند .

با سلام
برای صرفه جویی در وقت و هزینه قانون تصریح کرده که در صورتی که وراث متعدد باشند یک نفر از وراث نیز میتواند جای دیگران مراحل اخذ گواهی انحصار ورقه را انجام دهد اما پس از مراجعه به شورای حل اختلافی که آخرین اقامتگاه متوفی بوده است و دریافت فرم مخصوص اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را باید با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم در فرم مخصوص قید کنند.

یکی از وراث میتواند به طرفیت سایر وراث طرح دعوی نماید ولی نمیتواند سهم الارث سایر وراث را اخذ نمایید.

باسلام
هریک از ورثه می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی درخواست انحصاروراثت کنندمخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نیست.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.