لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۲ متخصص آنلاین

ایا میتونم خونه رو بعنوان مهریم بگیرم؟

پرسیده شده

من از همسرم دارم جدا میشم و یه خونه داریم قولنامه ای نصف خونه بنام منه و نصفش بنام همسرم

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتی که مستثنیات دین شناخته شود خیر

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

در صورت توافق می توانید خونه را در قبال مهریه بگیرید ولی در غیر این صورت بایستی دادخواست مهریه را مطرح کنید تا دادگاه با بررسی لازم تصمیم لازم را بگیرد البته ممکن همسرتون دادخواست اعسار مطرح کند فلذا بهتر است جهت راهنمایی لازم مشاوره تلفنی درخواست کنید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود یک منزل متناسب با شان مستثنیات دین شناخته می‌شود، اگر منزل دیگری زوج نذاشته باشد امکان وصول مهریه از آن نیست.

در صورتی که مستثنبات دین قرار گیرد بعنوان مهریه قابل مطالبه نمی بلشد

باسلام

بدوا باید سندمالکیت داشته باشد یا شما دعوی اثبات ملکیت طرح نمایید بعداز اثبات بله

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام چنانچه جزمستثنیات دین تلقی گردد خیر.

اگر تنها خانه ی ایشان است جز مستثنیات دین است و امکان مطالبه از آن وجود ندارد.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید اگر جزو مستثنیات دین باشد قابل توقیف نمی باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جز مستثنیات دین است و قابل توقیف نیست

در صورتی که مستثنیات دین قرار گیرد بعنوان مهریه قابل مطالبه نمی باشد

در صورتی که زوج فقط دارای یک منزل مسکونی باشد منزل مذکور
جز مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف بابت مهریه نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قابل توقیف است اما همسر شما دفائیاتی از باب مستثنیات دین یا همان دارایی های غیر قابل توقیف می تواند به دادگاه ارائه نماید. تصمیم دادگاه در این خصوص ملاک عمل است

درود
اگر فقط سه دانگ را دارند مستثنیات دین است.

سلام یک منزل جزو مستشنیات دین است

اگر در ردیف مستثنیات دین نباشد قابل توقیف است.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
راحله شفیعی عربی اکبر هدایی‌ متنق سجاد نیستانی ام البنین تنکابنی رضایی
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۷۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر مستثنیات دین نباشد، بله

برای اخذ مهریه از خانه ایشان دو راه دارید اولا میتوانید با توافق زوج خانه رو در برابر مهریه بردارید. یا از طریق توقیف این خانه راچنانچه مستثنیات دین نباشد بابت وصول مهریه انجام دهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.