لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در صورتیکه سند خودرو نیز به دلیل اقساط لیزینگ در رهن باشد ارتباطی با فک پلاک نخواهد داشت لذا فروشنده میتواند با دادن وکالت نامه به خریدار نیز جهت فک پلاک اقدام نماید.

موید باشید

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

بله . فروشنده میتواند با دادن وکالت نامه به خریدار نیز جهت فک پلاک اقدام نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله چراکه خودرو در رهن قراردارد نه پلاک آن لذا مالکیت خودرو و پلاک دو موضوع متفاوت بوده و فک پلاک ارتباطی با در رهن بودن خودرو ندارد

بله چون هرچند سند به نام لیزینگ است ولی پلاک به نام شخص می باشد.

انتقال اسناد در رهن فقط با حفظ حقوق مرهون موجود است
اگر خودرو را بفروشید پلاک آن فک نمی شود تا پرداخت آخرین قسط آن

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام. فروشنده در این موارد وکالت فروش یا وکالت کاری شامل اقدام به تسویه حساب و فک رهن به خریدار میدهد که خریدار با اقدام به فک رهن نموده سپس به تعویض پلاک رفته و حضور در دفتر اسنادرسمی اقدام به انتقال قطعی بنام خود می کند.

پلاک و سند مرتبط با هم نیستند و می توان این اقدام را انجام داد

آیا فک پلاک خودرو در صورتیکه سند در رهن لیزینگ باشد امکان پذیر است؟
خیر

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ضمن اهدای سلام و احترام
پلاک به نام شخص و بواسطه محل سکونت و یا محل صدور شناسنامه تعلق میگیرد موضوع فک پلاک که شخصی میباشد با موضوع مالکیت متفاوت میباشد میتوانید تقاضای فک پلاک نمایید

سلام
خیر خودرو بابت همان بدهی در رهن قرار گرفته است

سلام
فک پلاک امکانپذیر است چون پلاک خودرو اعلام کننده هویت مالک خودرو است و چون با معامله خودرو مالک تغییر میکند فک پلاک حتی در صورت در ترهین بودن بلحاظ اینکه خدشه ای به حقوق مرتهن وارد نمیکند مانعی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله با وکالت نامه فروشندمیتوانید فک پلاک کرد

ایراد قانونی بر فک پلاک خودرو لیزینگی وجود ندارد و مساله خودرو در رهن و پلاک آن دو چیز مجزاست. لذا خریدار میتواند تعویض پلاک صورت دهد.در شرایط معمولی معامله یک خودرو از مرکز تعویض پلاک شروع می‌شود. دو طرف قرارداد هر دو به مرکز تعویض پلاک می‌روند و در این مرکز پلاک فروشنده از روی خودرو جدا می‌شود و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود. مرحله بعدی مراجعه به دفترخانه است. مرکز تعویض پلاک برای دفترخانه گواهی مبنی‌بر تعویض پلاک صادر می‌کند. خریدار و فروشنده هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و سند انتقال قطعی تنظیم می‌شود. خریدار که فرم نقل و انتقال را دریافت کرده است، دو ماه فرصت دارد که به دفترخانه مراجعه کند. قبل از اینکه این مهلت تمام شود، حتما آن را به دفترخانه ارائه دهید؛ زیرا در غیر این صورت باید بار دیگر به مرکز تعویض پلاک بروید. یک نکته مهم که خریدار باید به‌خاطر داشته باشد این است که برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند مالکیت نیست و حتما خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاک، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در غیر این صورت مالک نخواهند بود. مسیر سالم و بدون دردسر معامله خودرو غیر از این نیست؛ اما بعضی برای اینکه از دردسر فرار کنند، راه‌های میان‌بر را پیدا می‌کنند، غافل از اینکه این راه‌های میانبر منشا دردسرهای بسیاری است که وکالت دادن فروشنده به خریدار یکی از این راه‌ها است.

بله‌این امرامکان پذیراست

بله اگر لیزینگی باشد وکالت ب خریدار دهید جهت فک پلاک

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله میتوان فک پلاک نمود و هیچ ارتباطی به رهن و لیزینگی بودن سندندارد..

با سلام
اگر بدهی خود را به شرکت لیزینگ پرداخت کرده باشید می توانید با مراجعه به شرکت درخواست فک رهن را بکنید در غیر این صورت امکان فک رهن وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سپاس و درود بر شما
بله امکانپذیر است.چون مخالف حقوق مرتهن نمیباشد

باسلام فک پلاک میتوانید انجام دهید مانع قانونی ندارد.انتقال سند نیاز به تشریفات قانونی دارد .

بله مطمئنا شخص میتواند درخواست فک پلاک نماید،زیرا فک پلاک ربطی به مرهون بودن موضوع متنازع فیه ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ی توان فک پلاک نمود و این هیچ ارتباطی به رهن و لیزینگی بودن سندندارد

با عرض ادب و احترام
خیر ، تنها درصورت تعیین تکلیف رهن، فک پلاک معنی پیدا می کند.
با نهایت تشکر
دکتر حشمدار

سلام می توانید با دادن وکالت به خریدار این کار را به او تفویض نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله امکان پذیر هست با دادن وکالت به شخص خریدار ولی سند در رهن می ماند و موضوع بین سند که رهن می باشد و پلاک با هم فرق دارد

چون هرچند سند به نام لیزینگ است ولی پلاک به نام شخص می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
باید از طریق وکلالت دادن فروشنده به شما اقدام به فک پلاک نمایید

رهن پلاک یا سند دو مقوله متفاوت میباشند وتعارضی وجودندارد این امکان برای شما محیا است

با سلام
شما میتوانید جهت تعویض پلاک خودرو اقدام نمایید زیرا صرفا سند خودرو در رهن است نه پلاک .
مؤید باشید

با سلام
بله امکان فک پلاک ممکن میباشد
فک و تعویض پلاک ، ربطی به در رهن بودن سند نخواهد داشت .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن
۳۰۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام کاربر عزیز
بله میتونید
موفق باشید

با سلام. بله. چون خودرو در رهن قراردارد نه پلاک آن، بنابراین مالکیت خودرو و پلاک دو موضوع متفاوت بوده و فک پلاک ارتباطی با در رهن بودن خودرو ندارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.