لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در صورتیکه سند خودرو نیز به دلیل اقساط لیزینگ در رهن باشد ارتباطی با فک پلاک نخواهد داشت لذا فروشنده میتواند با دادن وکالت نامه به خریدار نیز جهت فک پلاک اقدام نماید.

موید باشید

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۳) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه

بله چراکه خودرو در رهن قراردارد نه پلاک آن لذا مالکیت خودرو و پلاک دو موضوع متفاوت بوده و فک پلاک ارتباطی با در رهن بودن خودرو ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله چون هرچند سند به نام لیزینگ است ولی پلاک به نام شخص می باشد.

انتقال اسناد در رهن فقط با حفظ حقوق مرهون موجود است
اگر خودرو را بفروشید پلاک آن فک نمی شود تا پرداخت آخرین قسط آن

باسلام. فروشنده در این موارد وکالت فروش یا وکالت کاری شامل اقدام به تسویه حساب و فک رهن به خریدار میدهد که خریدار با اقدام به فک رهن نموده سپس به تعویض پلاک رفته و حضور در دفتر اسنادرسمی اقدام به انتقال قطعی بنام خود می کند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پلاک و سند مرتبط با هم نیستند و می توان این اقدام را انجام داد

سلام
فک پلاک امکانپذیر است چون پلاک خودرو اعلام کننده هویت مالک خودرو است و چون با معامله خودرو مالک تغییر میکند فک پلاک حتی در صورت در ترهین بودن بلحاظ اینکه خدشه ای به حقوق مرتهن وارد نمیکند مانعی ندارد

بله با وکالت نامه فروشندمیتوانید فک پلاک کرد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ایراد قانونی بر فک پلاک خودرو لیزینگی وجود ندارد و مساله خودرو در رهن و پلاک آن دو چیز مجزاست. لذا خریدار میتواند تعویض پلاک صورت دهد.در شرایط معمولی معامله یک خودرو از مرکز تعویض پلاک شروع می‌شود. دو طرف قرارداد هر دو به مرکز تعویض پلاک می‌روند و در این مرکز پلاک فروشنده از روی خودرو جدا می‌شود و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود. مرحله بعدی مراجعه به دفترخانه است. مرکز تعویض پلاک برای دفترخانه گواهی مبنی‌بر تعویض پلاک صادر می‌کند. خریدار و فروشنده هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و سند انتقال قطعی تنظیم می‌شود. خریدار که فرم نقل و انتقال را دریافت کرده است، دو ماه فرصت دارد که به دفترخانه مراجعه کند. قبل از اینکه این مهلت تمام شود، حتما آن را به دفترخانه ارائه دهید؛ زیرا در غیر این صورت باید بار دیگر به مرکز تعویض پلاک بروید. یک نکته مهم که خریدار باید به‌خاطر داشته باشد این است که برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند مالکیت نیست و حتما خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاک، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در غیر این صورت مالک نخواهند بود. مسیر سالم و بدون دردسر معامله خودرو غیر از این نیست؛ اما بعضی برای اینکه از دردسر فرار کنند، راه‌های میان‌بر را پیدا می‌کنند، غافل از اینکه این راه‌های میانبر منشا دردسرهای بسیاری است که وکالت دادن فروشنده به خریدار یکی از این راه‌ها است.

بله‌این امرامکان پذیراست

بله اگر لیزینگی باشد وکالت ب خریدار دهید جهت فک پلاک

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله میتوان فک پلاک نمود و هیچ ارتباطی به رهن و لیزینگی بودن سندندارد..

با سلام
اگر بدهی خود را به شرکت لیزینگ پرداخت کرده باشید می توانید با مراجعه به شرکت درخواست فک رهن را بکنید در غیر این صورت امکان فک رهن وجود ندارد

با سپاس و درود بر شما
بله امکانپذیر است.چون مخالف حقوق مرتهن نمیباشد

باسلام فک پلاک میتوانید انجام دهید مانع قانونی ندارد.انتقال سند نیاز به تشریفات قانونی دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله مطمئنا شخص میتواند درخواست فک پلاک نماید،زیرا فک پلاک ربطی به مرهون بودن موضوع متنازع فیه ندارد

ی توان فک پلاک نمود و این هیچ ارتباطی به رهن و لیزینگی بودن سندندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با عرض ادب و احترام
خیر ، تنها درصورت تعیین تکلیف رهن، فک پلاک معنی پیدا می کند.
با نهایت تشکر
دکتر حشمدار

سلام می توانید با دادن وکالت به خریدار این کار را به او تفویض نمایید

بله امکان پذیر هست با دادن وکالت به شخص خریدار ولی سند در رهن می ماند و موضوع بین سند که رهن می باشد و پلاک با هم فرق دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چون هرچند سند به نام لیزینگ است ولی پلاک به نام شخص می باشد

با سلام
باید از طریق وکلالت دادن فروشنده به شما اقدام به فک پلاک نمایید

رهن پلاک یا سند دو مقوله متفاوت میباشند وتعارضی وجودندارد این امکان برای شما محیا است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
شما میتوانید جهت تعویض پلاک خودرو اقدام نمایید زیرا صرفا سند خودرو در رهن است نه پلاک .
مؤید باشید

با سلام
بله امکان فک پلاک ممکن میباشد
فک و تعویض پلاک ، ربطی به در رهن بودن سند نخواهد داشت .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام کاربر عزیز
بله میتونید
موفق باشید

بله قابل تعویض پلاک میباشد

با سلام بله امکان فک پلاک وجود دارد اما امکان انتقال تا فک رهن وجود ندارد

بسمه تعالی
نخیر چنین امکانی وجود ندارد ، اولا سیستم راهور چنین اجازه ای ندارد
ثانیا با حقوق مرتهن (شرکت لیزینگ ) منافات دارد ،

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام طبق قانون اموالی که در رهن بانک یا اشخاص ثالث هستند قابل نقل وانتقال سندی نمی باشند بنابراین دراین مورد مشخص باید فروشنده وکالت فم رهن خودرو از لیزینگ مربوطه وفک پلاک را به خریدار بدهد تا خریدار بعداز فک رهن خودرو اقدام به فک پلاک بنماید.

باسلام
با احترام به نظر همکاران و دوستان گرامی باید عرض کرد که خیر نمیشود چون پلیس راهوار چنین اقدامی نمی کند و نظرشان اینست که لا تعویض پلاک کارت سبز وکارت ماشین با فک پلاک تعویض میشود وبرگ سبز به عنوان برگ مالکیت خودرو تلقی میگردد لذا تا زمان پرداخت آخرین قسط خودرو و اخذ برگ مفاصا حساب از نمایندگی مربوطه نمیتوان اقدام به فک پلاک نمود ولی فروشنده فقط میتواند وکالت جهت فک پلاک را به خریدار بدهد .موید باشید

سلام و عرض ادب بله میتوایند با حضور فروشنده یا داشتن وکالت از ایشان فک پلاک کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فک پلاک خودرو ارتباطی به انتقال و رهن آن ندارد.برای انتقال نیز پس از فک رهن امکانپذیر خواهد بود.

اگرچه هنوز دررهن است لیکن شماره گذاری منافاتی بااین کار ندارد فقط باید وکالت حتما گرفته شود

تنظیم وکالت جهت تسویه حساب با شرکت و فک رهن از خودرو و تعویض پلاک و فروش آن به نام خریدار جدید امکان دارد ولی قبل از تسویه حساب با شرکت و پرداخت تمامی اقساط امکان فک پلاک وجود ندارد

در برگ سبز خودرو نیز عنوان "در رهن می باشد " درج می شود که بعد از تسویه حساب مهر " فک رهن شد" می خورد و آن موقع که است که می شود تعویض پلاک نمود
پس امکان انتقال با مبایعه نامه و وکالت نامه وجود دارد ولی تا زمان تسویه کامل اقساط امکان فک پلاک وجود ندارد

اگر بدهی خود را به شرکت لیزینگ پرداخت کرده باشید می توانید با مراجعه به شرکت درخواست فک رهن را بکنید در غیر این صورت امکان فک رهن و فک پلاک وجود ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر امکان ندارد مگر با اطلاع ورضایت شرکت لیزینگ

سلام شما بدهی خود رابا لیزینگ باید تسویه کنید تا امکان فک پلاک باشد و تا زمانی بدهی پرداخت نشود در رهن لیزینگ می ما ند موفق باشید

سلام. تنها با وکالت نامه مقدور خواهد بود. موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
فک پلاک و مالکیت خودرو دو مقوله جدا می باشد
لذا می توانید جهت فک پلاک اقدام نمایید

با سلام اگر برای فرار از دیون نباشد مشکلی نیست ولی اگر اینچنین است برای کسی که خریدار باشد مشکل دار میشود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
خیرپس ازاینکه ازرهن خارج گردیدمیتوان فک پلاک کرد.

امکان تعویض پلاک وجود دارد. و نقض کننده حقوق مرتهن نیست. اگر قصد خریدو فروش خودرو را دارید لزوما توافق شما باید مکتوب گردد و تا مادامی که سند از رهن خارج نگردد امکان انتقال سند نخواهید داشت.

منع قانونی ندارد.اما نحوه پرداخت اقساط، باید تعیین گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بعید است راهور انجام دهد

سلام بله میشود فک پلاک منافاتی با در رهن بودن نداره

بله فک پلاک امکان دارد زیرا خودرو در رهن است نه پلاک

خیر امکان فک پلاک نیست

بنام خدا
باسلام
خیر:با توجه به رویه های عملی شرکت های لیزینگ ./تا پرداخت اخرین قسط اتومبیل متاسفانه اقدام به فک پلاک نخواهند گرد./ گرچه سند در رهن میباشد نه پلاک ان و این بحث منطقی است / منتها لیزینگ را شامل اتومبیل و کلیه اسناد و مدارک متعلقات به ان میدانند./با ان قراردادی که از مشتری محترم اخذ میشود./
و ضمنا هنگام فک پلاک چنانچه در سند کمپانی فک رهن نشده باشد بطور کل/
اداره راهنمایی و رانندگی با توجه به مدارکی که نیاز است برای فگ پلاک و عدم حضور فروشنده یعنی شرکت لیزینگ فک پلاک انجام نخواهد شد.
حال توافق طرفینی شرکت های خصوصی لیزینگ با مشتری بحث جداگانه دارد./

با شایسته ترین احترامات

درود وکالت نامه در فک پلاک پلیس به راحتی می‌تواند اطلاعات هویتی و دادها ی مرتبط با مالکان وسیله نقلیه دسترسی داشته باشد سابقه جرایم رانندگان و سیستمیواضح ومشخص به ثبت خواهید رسید
تعویض پلاک باعث کاهش هزینه های ثبت معامله برای افراد میشود

صرفا بادریافت معرفی نامه ازشرکت خودروسازی که ماشین دررهن آن است و ارائه نامه صادره به مرکز تعویض پلاک ممکن میباشد.

با درود این امر امکان پذیر است.

بله چون خودرو در رهن شرکت قراردارد

با سلام
قابل تعویض و فک پلاک می باشد کمااینکه در برگ سبز خودرو جمله رهنی بودن شرکت قید می گردد اما سایر تعهدات نسبت به شرکت لیزینگ کما فی سابق می باشد.

باسلام
بایستی به متن قرارداد شما مراجعه و مطالعه شود زیرا فک پلاک خودرو تابع شرایطی است که طرفین در قرارداد فی مابین لحاظ کرده اند و اگر قرارداد شما اجازه صدور وکالتنامه را برای فک پلاک بدهد این کار محقق می گردد در غیر اینصورت برخی لیزینگی ها تا اسقاط اقساط اجازه فک پلاک و انتقال سند را به خریدار نداده و تا پایان اقساط مالکیت به نام شرکت لیزینگی مربوطه بوده و فک سند و پلاک صورت نمیگیرد لذا بررسی قرارداد شما الزامی است.

درود
خودرو و پلاک آن دو مساله جداست. رهن بودن خودرو اثری در انتقال پلاک آن ندارد.

بااحترام
مساله خودرو در رهن و پلاک آن دو چیز مجزاست. بایک عقدقرار داد میتوانید فک پلاک نمایید

سلام و ارادت
خیر تا زمانی که از رهن در نیاید فک پلاک نمی شود ، مگر با اجازه شرکت لیزینگ باشد .

باسلام
بله امکان پذیر میباشد

با توجه به اینکه پلاک در رهن نمی باشد بله ممکن است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.