لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

آیا استشهاد دهیار وشورا از اقوام خود که زمین را به انها داده موثر است؟

پرسیده شده

باسلام یه تیکه زمین داریم روستا جفت مسجد روبرو درب مسجد که متعلق به عموم بوده و قرا بود ان را حسینه کنیم الان دهیار و شورا تبانی کردن و ان را به اقوام خود دادن ما چند نفر استشاهد گرفتیم الان باید چجور و به چه طریق شکایت کنیم در ضمن الان داره ساخت و ساز میکنه داخل زمین؟

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
سمانه برخورداری سیده مرضیه سادات حسینی فائزه حجاب مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۹۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

از طریق دادسرا اقدام کنید و جلو ساخت وساز را بگیرید . واز متصرفان شکایت تصرف عدوانی نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۶) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۸۹) دیدگاه

با درود اگر شما سند مالکیت دارید میتوانید مانع ساخت و ساز شوید یا اخذ دستور موقت جلو آن را بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
سمانه برخورداری سیده مرضیه سادات حسینی فائزه حجاب مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۹۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر زمین دارای سند رسمی نیست با شهادت شهود و تنظیم استشهادیه به طرفیت شورا و دهیار اثبات کنید که ملک دارای مالکیت عمومی بوده و در حین دعوا دستور موقت توقف عملیات ساخت و ساز را درخواست نمایید.

با درود..
در اینخصوص با مدارک و مستندات مالکیتی خود اقدام به طرح دعوی بطرفیت دهیار و اعضـای شـورا مطـرح نمایید و با درخواست صـدور دســتور موقت فوری، مانع عملیات ساخت و ساز گردید..

با تنظیم استشهادی به دادسرا مراجعه کنید و همزمان درخواست دستور توقیف ساخت و ساز را بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
سمانه برخورداری سیده مرضیه سادات حسینی فائزه حجاب مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۹۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود:درصورت داشتن سند رسمی یا قولنامه یا داشتن شهودبه دادسرا شکایت نمایید وجلوی ساخت ساز را بگیرین.

با همین استشهادیه و مدارکی که دال بر وقفیت ملک است میتوانید شکایت کنید

باسلام
تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت خود در دادسرای مطرح کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
سمانه برخورداری سیده مرضیه سادات حسینی فائزه حجاب مجتبی عابدی فیروزجائی
۵۹۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به عنوان تصرف عدوانی می توانید شکایت نموده و دستور توقف برای ساخت و ساز را بگیرید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.