متخصصین فعال
اکبر هدایی‌ متنق کارآموز قوه قضاییه
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
5s
محمد مهدی حمیدی کارشناس حقوقی
26s
آرش شریعتی کارشناس حقوقی
57s
علی قربان وطن کارشناس حقوقی
5m
مینا محمدی کارشناس حقوقی
9m
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
38m
عنایت احمدی کارشناس حقوقی
53m
منصف به آیین کارشناس حقوقی
1h
الهه رضاسلطانی وکیل پایه یک دادگستری
1h
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
1h
محمد همتی پور وکیل پایه یک دادگستری
1h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
1h
محمدرضا قوانلو کارشناس حقوقی
1h
سیدسعید موسوی کارشناس حقوقی
2h
زینب علیپور کارشناس حقوقی
2h
سجاد نیستانی کارشناس حقوقی
2h
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
2h
نسترن زمانی پور وکیل پایه یک دادگستری
2h
محمدرضا عطاری شادکهن وکیل پایه یک دادگستری
2h
علیرضا شایق وکیل پایه یک دادگستری
3h
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
3h
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
5h
منصور بهجت دیزج کارشناس حقوقی
7h
۲

وصیت سرقفلی و قانون ثلث به چه صورتی است؟

اگر دارایی متوفی 3دانگ از ملک به ارزش 230میلیون تومان باشد که فروخته شده بارضایت همه وراث طبق قانون تقسیم شده باشدوحال تنها یک دارایی مغازه باقی مانده باشدبه ارزش ملکیت 300میلیون تومان آیا متوفی میتواندسرقفلی مغازه را به یک وارث وصیت رسمی واگذار نماید دراینجاقانون ثلث اگر وراث معترض باشند نافذاست از حیث قیمت

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
وصیت نسبت به ثلث اموال نافذ میباشد در صورت مازاد بر ثلث وصیتی شده باشد تنفیذ آن منوط به اذن سایر وراث میباشد

سلام
وصیت نسبت به ثلث اموال نافذ میباشد در صورت مازاد بر ثلث وصیتی شده باشد تنفیذ آن منوط به اذن سایر وراث میباشد

سلام
وصیت نسبت به ثلث اموال نافذ میباشد در صورت مازاد بر ثلث وصیتی شده باشد تنفیذ آن منوط به اذن سایر وراث میباشد

وصیت به ثلث کل مال ملاک است و از لحاظ قیمت بایتی برآورد کل قیمت اموال در نظر گرفته شود و چنانچه مغازه یاد شده مازاد بر ثلث باشد تا حد ثلث فقط این وصیت نافذ خواهد بود.

وصیت نسبت به یک سوم همه اموال صحیح است

سلام وصیت نسبت به زیاده از ثلث نافذ نیست . مگر این که ورثه آن را تنفیذ نمایند .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.