لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

تکلیف خانه و مهریه خواهرم چه میشود؟

پرسیده شده

با سلام خواهر بنده فوت کرده و هیچ گونه اولادی ندارد و شوهر وی ۵سال پیش فوت کرده و
دارای یه خانه بدون سند رسمی می باشد واز طبقه اول وراث فقط مادرم در قید حیات می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود مهریه ایشان قابل مطالبه است
خانه نیز به ارث می‌رسد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه
مرصاد پوراعتضاد
مرصاد پوراعتضاد ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۸۷) دیدگاه
محمدابراهیم لطیفی
محمدابراهیم لطیفی ۰.۰ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

مادر میتواند مهریه را مطالبه نماید و خانه نیز به وی خواهد رسید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
به مادرتان ارث می رسد. ضمنا مادر می توانند مهریه ایشان را از اموال همسر مرحومشان مطالبه کنند.

با سلام ابتدا حصر وراثت ( خواهر و همسر متوفی ایشان )بنمایید. مهریه خواهرتان را وراث ایشان که مادرش ذکر نمودید میتواند از ماترک مطالبه نمایندهمچنین خانه مذکور اگر بنام خواهر شما بوده به وراث خواهرتان از جمله مادر شون تعلق میگیرد

باسلام
وقت شمابخیر،درصورتی که قولنامه خانه به نام خواهرشما باشد، خانه به مادر به ارث می رسد،مهریه خواهررانیز مادر پس ازاخذگواهی انحصار وراثت می تواند از اموال همسر مرحومشان وازطریق اجری مهریه ازطریق دفترخانه محل وقوع عقد نکاح خواهرتان وسپس توقیف اموال همسر مرحوم خواهر ازطریق اجرای ثبت مطالبه نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زن فقط یک چهارم از شوهر در فرض فوق ارث می‌برد. ضمنا مهریه وی نیز به عنوان دیون ممتازه از ماترک شوهر کسر می‌شود. مابقی ماترک به عنوان ترکه بلا وارث به بیت المال منتقل میگردد.

با سلام
مهریه را مادر می توانند به اجرا در آورند و خانه نیز به ایشان به ارث می رسد.

امکان مطالبه مهریه وجود دارد.مادر از خانه نیز ارث می برد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. مهریه خواهر مرحوم شما قابل مطالبه و وصول است.

باسلام
مادرتان از مهریه همسرتان ارث می برد واز خانه هم مادرتان و هم سایر وراث ارث میبرند

در خصوص مهریه امکان مطالبه وجود دارد و در خصوص خانه هم برابر سهم الارث ،حصه خود را خواهد برد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
مهریه وسهم الارث خواهرتان توسط مادر قابل مطللبه می باشد

با سلام. به مادر با وجود اخوه یک سوم از اموال دخترش میرسد. مهریه متوفی هم قابل مطالبه است.

البته اخوه شرایطی دارد که باید توسط وکیل بررسی و تعیین شود اگر ان شرایط رانداشته باشد خانه متوفی به مادرش میرسد کاملا

سلام و درود
۱) خانه خواهر مرحومتان بعنوان ارث به مادرتان می رسد.
۲) اگر از شوهر مرحوم خواهرتان ترکه ای وجود داشته باشد، مادرتان می توانند اقدام به دریافت مهریه خواهرتان نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام مادر می تواند مهریه دخترش را مطالبه نماید و به مادر از اموالش نیز یک به شش می سد.

سلام
حسب توضیحات مادر می تواند مهریه را از وراث همسر خواهرتان مطالبه کند . خانه نیز به مادرتان ارث می رسد .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود مهریه خواهرتان قابل مطالبه میباشد و چنانچه به جز مادر ورثه دیگری نباشد منزل نیز به مادرتان میرسد

با احترام مادرتان می توانند مهریه را به اجرا گذارند و خانه به ایشان ارث می رسد

با سلام
مهریه مادر قابل مطالبه و چنانچه وارث دیگری نباشد ارث نیز می برند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بهنام رفیعی ساران رضا رستمی فاطمه حسین پور سحر دشتی داغیانی
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام امکان مطالبه مهریه وجوددارد.خانه نیزبه مادر می رسد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.