لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ملکی

۱۷ محصول

دسته‌بندی
خدمت
مرتب‌سازی بر اساس:

مشاوره تلفنی ملکی

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فائزه حجاب مجتبی عابدی فیروزجائی سجاد نیستانی سمانه برخورداری
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۸۵) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی وقف

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص وقف توسط وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
حامد شاکری نیا فردین حسین نژاد سید روح اله معزی بهنام رفیعی ساران
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۴۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی دعاوی شهرداری

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص دعاوی شهرداری توسط وکیل متخصص امور شهرداری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مهرداد بوستانچی سید روح اله معزی نسترن زمانی پور ابراهیم صفری
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۴۹) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص تصرف عدوانی توسط وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نسترن زمانی پور رضا اخلاص پور فردین حسین نژاد بهنام رفیعی ساران
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۴۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی خلع ید و تخلیه

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص خلع ید و تخلیه توسط وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
حامد شاکری نیا ابراهیم صفری فردین حسین نژاد احسان عبدالهی
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۰) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی فروش ملک مشاعی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص فروش ملک مشاعی توسط وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
عبدالصمد محمدی مقدم مهرداد بوستانچی امین احمدی سید روح اله معزی
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۴۸) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی صورتمجلس تفکیکی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی صورتمجلس تفکیکی با وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فردین حسین نژاد بهنام رفیعی ساران نسترن زمانی پور حامد شاکری نیا
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۴۹) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی الزام به اخذ پایان کار

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی الزام به اخذ پایان کار توسط وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بهنام رفیعی ساران مهرداد بوستانچی حامد شاکری نیا امین احمدی
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۴۷) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی تخلیه املاک مشاعی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی تخلیه املاک مشاعی با وکیل متخصص امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فاطمه مرادی حقیقت رضا اخلاص پور محمد همتی پور سید روح اله معزی
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۰) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی فروش وکالتنامه ای ملک

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی فروش وکالتنامه ای ملک با وکیل متخصصی امور ملکی

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
احسان عبدالهی سید روح اله معزی بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت
۲۸۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۲۵۰) دیدگاه مشتریان

مشاهده محصولات مشاوره حقوقی تلفنی براساس دسته‌بندی