لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)

۲۷ محصول

دسته‌بندی
خدمت
مرتب‌سازی بر اساس:

مشاوره تلفنی کیفری

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هادی علوی خوشحال سمیرا کریمی محسن نریمانی ده نوی مصطفی فیروزی
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۵۹) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی قتل

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص قتل با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فرناز مهری نسترن زمانی پور عدنان آلبوغبیش طیبه خزائی بهار
۱۱۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۱) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی جعل

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص جعل با وکیل متخصص امور جعل

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فاطمه حسین پور زینب علیپور امید دربر محسن نریمانی ده نوی
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی سرقت

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص سرقت با وکیل متخصص کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مهرداد بوستانچی سعید ستوده پارسا مصطفی فیروزی حامد شاکری نیا
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۴) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی تهدید

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص تهدید با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
امید دربر فرناز مهری امین احمدی محمد باقری
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۲) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی آدم ربایی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص آدم ربایی توسط وکیل متخصص کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سجاد نیستانی امیر ضیغمی نسترن زمانی پور فرهاد امینی
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۰) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص کلاهبرداری توسط وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مینا محمدی مهسا پیشرویان سیدمهرداد توسلی مجتبی عابدی فیروزجائی
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۴) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی ضرب و جرح

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص ضرب و جرح با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
محمدرضا عطاری شادکهن امین احمدی اکرم فرخ سمانه برخورداری
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۲) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی جرایم پزشکی

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص جرایم پزشکی با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
موسی اسماعیلی امین احمدی فرناز مهری فرهاد امینی
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۲) دیدگاه مشتریان

مشاوره تلفنی انتقال مال غیر

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص انتقال مال غیر با وکیل متخصص امور کیفری

قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
سها آگهی میثم دشت پیما شهریار پورحکیمی نسترن زمانی پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۲) دیدگاه مشتریان

مشاهده محصولات مشاوره حقوقی تلفنی براساس دسته‌بندی