لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
روزبه طاهری

روزبه طاهری کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱ هفته پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

تخصص‌های من

  • ملکی
  • انحصار وراثت
  • اسناد رسمی
  • روابط کار و کارگری
  • قراردادها

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!