دیهکیفری (جرائم)

دیه شکستن، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده چیست؟

دنده نام استخوانی در اطراف قفسه سینه است.

تعداد استخوان های دنده ۱۲ تا است که قفسه سینه را تشکیل می دهند و به مثابه محافظی برای قلب و شش ها عمل می کند و از آسیب به آنها در هنگام صدمه خوردن جلوگیری می کند.

نوشته های مشابه

شایع ترین علت شکستگی دنده، ورود ضربه مستقیم است که معمولا در تصادفات و سقوط از ارتفاع رخ می دهد.

صدمه دیدن دنده می تواند باعث آسیب به ریه و رگ هایی بین دنده ای و قلب شود و مشکلات عدیده ای را برای قربانی ایجاد کند، بنابراین با توجه به اهمیتی که این استخوان ها برای بدن دارند هر گونه آسیب به آنها با مجازات همراه است.

مجازات شکستن دنده دیگری در قانون دیه تعیین شده است.

مجازات دیه یک مجازات اصلی است که باید توسط مسئول پرداخت دیه به قربانی پرداخت شود.

مهلت پرداخت دیه در قانون مشخص شده است، البته گاهی مرتکب جنایت از پرداخت دیه سر باز می زند که در این موارد می توان از او بابت عدم پرداخت دیه شکایت کرد.

با توجه به آنچه گفته شد در این مقاله به بررسی دیه شکستن هر یک از استخوان های دنده، دیه در رفتن استخوان دنده، دیه ترک خوردن دنده و دیه کندن دنده می پردازیم.

آنچه در این مقاله به عنوان مبلغ دیه ذکر شده است بر اساس مبلغ دیه سال ۹۸ است.

دیه شکستن هر یک از استخوان های دنده

دیه شکستن استخوان های دنده در قانون به دو صورت در نظر گرفته شده است؛ دیه شکستن استخوان های دنده ای که دور قلب هستند و از قلب محافظت می کنند و دیه شکستن سایر استخوان های دنده.

این موارد در ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی به ترتیب زیر مشخص شده است:

  • دیه شکستن استخوان های دنده ای محیط به قلب: دیه آن یک چهلم دیه کامل است که مطابق نرخ دیه سال ۹۸ معادل ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود. 
  • دیه شکستن سایر استخوان های دنده: که یک صدم دیه کامل است که معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

دیه در رفتن استخوان دنده

دیه در رفتن استخوان دیه در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشخص شده است.

طبق این ماده دیه در رفتگی استخوان دنده از قرار زیر خواهد بود:

  • دیه در رفتگی استخوان های دنده محیط به قلب: هفت و نیم هزارم دیه کامل است که مطابق نرخ دیه سال ۹۸ معادل ۲ میلیون و ۲۵ هزار تومان خواهد بود.
  • دیه در رفتگی سایر استخوان های دنده: پنج هزارم دیه کامل است؛ پنج هزارم ۲۷۰ میلیون تومان که نرخ دیه کامل در سال ۹۸ است معادل ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.

دیه ترک خوردن دنده

در ادامه در ماده ۶۵۴ دیه ترک خوردن دنده مشخص شده است.

در در رفتگی استخوان دنده مانند شکستگی آن استخوان دنده به دو صورت دنده های محیط به قلب و سایر استخوان های دنده در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب دیه ترک خوردگی دنده از قرار زیر خواهد بود:

  • دیه ترک خوردن استخوان های دیه محیط به قلب: یک هشتادم دیه کامل است که این مقدار مطابق نرخ دیه کامل سال ۹۸ که معادل ۲۷۰ میلیون ریال است، ۳ میلیون و ۳۷۵هزار خواهد بود.
  • دیه ترک خوردن سایر استخوان های دنده: هفت هزارم دیه کامل یعنی یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان خواهد بود.

دیه کندن دنده

در تبصره ماده ۶۵۳ دیه کندن دنده مشخص شده است؛ طبق این ماده کندن دنده موجب ارش است.

ارش، دیه ای است که در قانون مشخص نشده است، بلکه قاضی باید آن را بر اساس شرایطی از جمله نظر پزشکی قانونی مشخص کند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا