آخرین مطالب حضانت فرزند

شرایط ملاقات با کودک

حضانت هم حق است و هم تکلیف. حق است یعنی هیچ یک از پدر و یا مادر نمیتوانند آنرا از دیگری سلب کند و…

توسط اکرم فرخ

شرایط اداره کردن امور غیر مالی شخص محجور

قانون حمایت هایی را در خصوص اشخاص محجور هم برای امور مالی و هم برای امور غیر مالی ایشان در نظر…

توسط اکرم فرخ

سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

برعهده گرفتن سرپرستی فرزندان بی سرپرست زیر نظر سازمان بهزیستی کشور میباشد که شرایطی دارد. لذا در…

توسط امیر هاشمی

همه چیز درباره حضانت فرزند

حتما بارها واژه حضانت به گوشتان خوردهو با آن آشنا شده اید. با افزایش آمار طلاق، متاسفانه شنیدن این…

توسط سمانه برخورداری