آخرین مطالب توهین و فحاشی

حریم خصوصی چیست؟

حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته میشود که آن اطلاعات میتواند در صورت فاش شدن آسیبهایی را به صاحب داده چه…

توسط مهسا پیشرویان

بی احترامی و توهین در فضای مجازی

توهین رایانهای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است که در آن، وسیله ارتکاب رایانه است. در…

توسط مهسا پیشرویان

مجازات توهین به افراد

توهین از جمله جرایم قابل گذشت میباشد که در صورتیکه شاکی رضایت دهد موجب موقوفی تعقیب خواهد شد. در…

توسط امیر هاشمی