۴ مقاله توسط این متخصص منتشر شده.

شرایط وصی چیست؟

کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود. آیا…

توسط سید روح اله معزی

وصیت عهدی چند نوع است؟

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور…

توسط سید روح اله معزی

فرزند خواندگی بهتر است یا دریافت جنین؟

برای زوجینی که نابارور هستند، دو روش برای داشتن فرزند وجود دارد که یکی فرزند خواندگی است و دیگری…

توسط سید روح اله معزی

ولی قهری و قانونی کیست؟

این جمله را باید به یاد داشته باشیم: جمله ای که مدیر مدرسه میگفت: فردا با پدرت به مدرسه بیا و یا…

توسط سید روح اله معزی