۵ مقاله توسط این متخصص منتشر شده.

نیم عشر دولتی

این مقاله بر اساس نیازمندیهای مردم نگارش شده و بطور خلاصه در خصوص نیم عشر دولتی مطالبی اعلام…

توسط محمد هادی رستمی

استعلام ممنوع الخروجی و اطلاع از شرایط ممنوع الخروجی

نمونهای از مشکلات مردم در خصوص ممنوع الخروجی سال ۹۳ طلاق گرفته ایم، زوج مرا ممنوع الخروج کرده…

توسط محمد هادی رستمی

حق حبس زن چیست؟

در صورتیکه مهریه زن عندالمطالبه باشد میتواند تا زمانیکه مهریه او به صورت کامل پرداخت نشده است از…

توسط محمد هادی رستمی

ارث زن و مرد از یکدیگر

شرایط تقسیم ارث در قانون و شرع بیان شده است لذا تقسیم ارث و موانع آن را در این قسمت برای شما شرح…

توسط محمد هادی رستمی

قوانین حقوقی مربوط به نامزدی

معنا و مفهوم نامزدی در عرف و قانون کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. نامزدی در میان عموم افراد جامعه…

توسط محمد هادی رستمی