ملکی

موارد صدور سند مالکیت المثنی و سند مالکیت تجدیدی کدام است؟

سند مالکیت یک سند رسمی است که با تشریفات ویژه‌ای تنظیم و صادر می‌شود. هر گونه خدشه یا فقدان این سند می‌تواند برای صاحب آن دردسرساز باشد. ضمن آن که صدور سند المثنی با سختگیری بیشتر و تشریفات بیشتری انجام می‌گیرد.

موارد صدور سند المثنی

سند مالکیت المثنی در سه صورت صادر می‌شود:

  1. درصورتیکه سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد ان حتی باصدور اجرائیه هم مقدور نباشد.
  2. در صوذت فقدان یا گم شدن سند مالکیت.
  3. در صورت از بین رفتن سند مالکیت.

ابتدا به بررسی مواردی می‌پردازیم که سند مالکیت نزد دیگری است و وی از استرداد ان امتناع می‌نماید.

در این مورد مالک می‌بایست، طرح دعوی نماید و دادگاه پس از احراز مالکیت وی از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و یا به طرق دیگر حکم به استرداد سند مالکیت صادر می‌کند، اگر علی رغم صدور حکم به استرداد و صدور اجرائیه کسی که سند نزد وی است از استرداد سند امتناع نماید.

مالک می‌تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم ان به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور المثنی بنماید. در این مورد تحقیق از شهود و انتشار آگهی ضروری نیست و اداره ثبت باید طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور سند مالکیت المثنی بنماید.

در دو مورد دیگر یعنی فقدان یا گم شدن سند مالکیت اصلی یا در صورت از بین رفتن سند مالکیت کلا یا جزئا صدور سند مالکیت المثنی قدر مشکل‌تر است و بایستی با طی مراحل زیر صورت بگیرد.

در ابتدا مالک بایستی درخواست کتبی مبنی بر  صدور سند مالکیت المثنی به اداره ثبت محل وقوع ملک با ذکر نحوه از بین رفتن یا گم شدن ان را شرح دهد.

به ضمیمه درخواست کتبی باید برگ استشهادیه در دو نسخه و با امضای سه شاهد باشد که یک نفر از شهود باید امضای دو نفر دیگر را تایید نماید و امضای وی هم توسط کلانتری محل یا دفاتر اسناد رسمی تایید شده باشد.

پس از ارائه این مستندات به اداره ثبت اداره ثبت باید از طریق سیستم رایانه مفقودی یا از بین رفتن سند مالکیت را به دفاتر اسناد مربوطه اعلام نماید و به متقاضی اعلام نماید که مراتب مفقودی سند یا از بین رفتن سند از طریق اگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسد.

صدور سند المثنی

اگر ظرف ده روز از انتشار اگهی اعتراضی صورت نگیرد یا در صورت اعتراض سند رسمی مالکیت ارائه نگردد، اداره ثبت اسناد و املاک موظف است که به صدور سند مالکیت اقدام نماید، اما اگر ظرف ده روز پس از انتشار اگهی نسبت به ان با ارائه سند مالکیت اعتراض صورت گیرد، اداره ثبت اسناد و املاک از صدور سند المثنی امتناع و به متقاضی سند المثنی اعلام می‌شود.

صدور سند مالکیت تجدیدی

در رابطه با صدور سند مالکیت تجدیدی نکات زیر حائز اهمیت است. ابتدا به تعریفی از سند تجدیدی می‌پردازیم.

هرگاه پس از ثبت ملک بر اساس مقررات نسبت به همان ملک با مشخصات ذکر شده در دفتر املاک صدور سند مالکیت دیگری لازم باشد، به سند صادر شده سند تجدیدی می‌گویند.

موارد صدور سند تجدیدی به شرح زیر است:

  1. در مورد انتقال تمام ملک به وسیله عقود ناقله مانند بیه هبه صلح و غیره در صورت پر شدن صفحات انتقالات سند قبلی.
  2. در مورد انتقال قسمتی از ملک به دیگری مثلا ملکی شش دانگ بوده و اکنون سه دانگ ان به شخصی واگذار شده است: در این صورت سند مالکیت شش دانگ از مالک اخذ و دو سند سه دانگ به نام مالکین صادر می‌شود.
  3. اگر در اثر فوت مالک ورثه‌ای از ایشان موجود باشد، سند پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت مربوط به متوفی اخذ و برای هر یک از ورثه بر اساس قدرالسهم وی سند مالکیت صادر می‌شود.
  4. در صورتی که وصیت تملیکی صورت گرفته باشد، پس از فوت موصی و قبول موصی له و درخواست وی با ارائه مدارک لازم به نسبت وصیتی که برای ایشان شده سند مالکیت صادر می‌شود.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی ملکی تخصصی یا اعلام وکالت به وکیل ملکی می‌توانید از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا در سریع‌ترین حالت ممکن با متخصصین حقوقی در دعاوی ملکی در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا